Doorgaan naar hoofdinhoud

Bureau Jeugdzorg

Wilt u AWBZ-zorg aanvragen voor een kind tot 18 jaar met psychiatrische problemen (tot 23 jaar als het kind al zorg krijgt? Dan heeft u een indicatie nodig van het Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg Friesland levert zelf geen zorg, maar stelt vast of uw kind recht heeft op AWBZ-zorg.

Bureau Jeugdzorg Friesland beoordeelt AWBZ-zorgaanvragen voor kinderen:

  • tot 18 jaar;
  • die wonen in de provincie Friesland;
  • waarbij sprake is van een psychiatrische diagnose (deze diagnose dient gesteld te zijn door een psychiater of geregistreerd psycholoog) en
  • waarbij het verstandelijk niveau boven de IQ-grens van 85 ligt.

Aanvraag AWBZ bij BJZ

U belt het Bureau Jeugdzorg (BJZ) bij u in de buurt. Het telefoonnummer voor de Centrale Toegang van Bureau Jeugdzorg Friesland is (058) 233 37 77.

Heeft u al contact met BJZ, bijvoorbeeld omdat uw kind al klant is? Neem dan contact op met de locatie waar u staat ingeschreven. Er zijn locaties in Drachten, Leeuwarden en Sneek.
Website Bureau Jeugdzorg Friesland

Uw aanvraag

Om een helder en volledig beeld te krijgen van de situatie moet u vragen beantwoorden over de problemen, wat er al is gedaan en welke hulp er nodig is. Er zijn vervolgens verschillende opties mogelijk.

  • U krijgt een indicatiebesluit thuisgestuurd. In dit indicatiebesluit staat beschreven op welke zorg uw kind recht heeft, wie die hulp moet geven en voor welke periode.
  • Krijgt u geen indicatiebesluit? Dan krijgt u telefonisch advies of wordt u doorverwezen naar een andere instantie die u verder kan helpen.

Hoe nu verder?

Als vast staat dat uw kind recht heeft op AWBZ-zorg, stuurt het BJZ het besluit naar u en naar Zorgkantoor Friesland.

  • U kiest een zorgaanbieder. Heeft u nog geen keuze gemaakt? Zorgkantoor Friesland helpt u graag bij het kiezen van een zorgaanbieder.
  • U geeft uw keuze voor zorg in natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (PGB) direct door aan het BJZ of achteraf aan het zorgkantoor.
  • Kiest u voor ZIN, dan zorgt het zorgkantoor ervoor dat u de juiste zorg ontvangt. Bij een PGB bent u zelf verantwoordelijk voor de zorg.

Zorg in natura (ZIN) of Persoonsgebonden budget (PGB)

Niet eens met indicatiebesluit?

Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit indicatiebesluit. In de verwijsbrief staat beschreven hoe u bezwaar maakt.

Ga naar Persoonsgebonden budget (PGB)