Doorgaan naar hoofdinhoud

Eigen Bijdrage

Voor een deel van de AWBZ-zorg (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) moet een eigen bijdrage worden betaald. Met deze bijdrage betaalt u een (klein) gedeelte van de kosten voor de AWBZ-zorg. Er zijn twee verschillende regelingen voor de eigen bijdrage.

De brochures kunt u openen met het programma Acrobat Reader.

Eigen bijdrage voor zorg met verblijf

Woont u in een AWBZ-instelling? Bijvoorbeeld in een verzorgings-/ verpleeghuis of een psychiatrische instelling? Dit heet zorg met verblijf. Als u achttien jaar of ouder bent dan moet u een deel van deze kosten zelf betalen, dit is de eigen bijdrage.
Brochure: Eigen bijdrage zorg met verblijf

Wanneer u in een AWBZ-instelling verblijft, verstrekt de zorginstelling u kost, inwoning en verzorging, maar ook een aantal andere producten en diensten. Sommige producten en diensten zijn bij de maandelijkse eigen bijdrage inbegrepen, voor andere zaken moet u extra betalen. Welke kosten dat zijn verschilt per soort zorginstelling. Zo krijgen bewoners van een verzorgingshuis bijvoorbeeld waskosten vergoed, maar bewoners van een verpleeghuis niet tenzij de kleding extra snel vuil wordt door aandoening of ziekte.
Brochure: Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en Wmo

Ontvangt u zorg thuis zoals persoonlijke verzorging of verpleging? Dit heet zorg zonder verblijf. Met de eigen bijdrage betaalt u zelf een deel van de kosten voor de zorg, hulp bij het huishouden of het gebruik van een hulpmiddel, voorziening of persoonsgebonden budget.
Brochure: Eigen bijdrage zorg zonder verblijf

CAK

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK)  stelt de eigen bijdrage vast. Hoe hoog de bijdrage is, hangt af van uw leeftijd, uw inkomen en de persoonlijke samenstelling van uw gezin. Kinderen tot achttien jaar betalen geen eigen bijdrage.
Website van het CAK