Veelgestelde vragen coronavirus

U vindt hier de veelgestelde vragen over het coronavirus met betrekking tot Wlz zorg. Voor algemene berichtgeving en de antwoorden op de meest gestelde vragen verwijzen we u naar de speciale pagina van het RIVM. U kunt ook het speciale coronanummer van het RIVM bellen (0800 1351). Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Update | 06.10.2021

Veelgestelde vragen Wlz

Tijdelijke beleidslijnen zorgkantoren tijdens Coronacrisis

De verspreiding van het coronacrisis vraagt veel van zorgaanbieders in de langdurige zorg. Zorgkantoren zien de enorme inzet, toewijding en flexibiliteit van zorgaanbieders en spreken daarvoor waardering uit. In de langdurige zorg wordt veilige zorg geleverd aan de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Zorgkantoren willen waar mogelijk ondersteunen om die zorg te kunnen blijven bieden. Zorgverzekeraars Nederland heeft de veelgestelde vragen op een rij gezet voor u.

Ik heb nu extra zorg nodig thuis

 
Van ons allemaal wordt flexibiliteit verwacht in deze moeilijke omstandigheden. We adviseren om te kijken naar wat er binnen het eigen netwerk opgevangen kan worden en welke gebruikelijke zorg er ingezet kan worden.
Voor zorg die niet binnen uw netwerk opgevangen kan worden, kunt u een vervangende zorgverlener inzetten. U leest hieronder wat u kunt doen om vervangende zorg te regelen.
 
Probeer een beroep te doen op uw mantelzorgnetwerk. Ook kan u overleggen met de aanbieder van dagbesteding of er andere oplossingen mogelijk zijn. Soms kan het zijn dat er inzet van formele zorgverleners nodig is, neem dan contact op met het zorgkantoor.
 
Overleg met zorgverleners of naasten die al betrokken bij de zorg of zij mogelijk weggevallen zorg kunnen opvangen. Heeft u geen vervanger en heeft u toch zorg nodig? Neem dan contact op met stichting MEE of Zorgbelang of een andere cliĆ«ntondersteuner. Mogelijk dat zij hierin iets kunnen betekenen. Wij kunnen niet bemiddelen naar een vervangende pgb-zorgverlener.  
 
Controleer dan of de huidige zorgovereenkomst al voldoet. Ontvangt uw bestaande zorgverlener nu een vast maandloon voor vaste uren, dan moet u een wijziging zorgovereenkomst indienen om overuren uit te laten betalen. Let op! Informele zorg door een familielid mag maximaal 40 uur per week betaald zorg leveren. Zorgverleners met een arbeidsovereenkomst en zzp’ers mogen meer dan 40 uur werken, maar niet meer dan is toegestaan in de Arbeidstijdenwet.

Mijn zorgverlener kan geen zorg meer leveren

 
Neem dan contact op met het zorgkantoor. Wij kunnen dan eventueel bemiddelen naar een zorg in natura aanbieder.
 
Wij verwijzen u naar het advies van het RIVM. Hierin roept de overheid zorgverleners op om toch aan het werk te blijven zolang zij geen koorts hebben. Weigert uw zorgverlener dit, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SVB. Zij hebben een rechtsbijstandsverzekering waar u gebruik van kunt maken.
 
Voor vragen over ziekmelden en betalingen van uw zorgverlener kijkt u op de website van de Sociale verzekeringsbank (SVB).
 
Wij kunnen hierin niet bemiddelen. Als u geen klachten heeft zoals bedoeld in het advies van het RIVM en de zorgverlener ook niet, dan roept de overheid zorgverleners op om toch aan het werk te blijven. Weigert uw zorgverlener dit, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SVB. Zij hebben een rechtsbijstandsverzekering waar u gebruik van kunt maken. Meer informatie kan u vinden op de website van de SVB.
 
U kunt extra rekening houden met de algemene hygiëneregels zoals handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Eventueel kunt u extra maatregelen nemen, zoals het gebruiken van handalcohol, mondkapjes en wegwerphandschoenen. Beschermende maatregelen zijn voornamelijk noodzakelijk als de budgethouder zelf besmet is met het Corona virus. Daarnaast zijn de mondkapjes schaars geworden in Nederland, gebruik deze daarom niet onnodig. Indien u of iemand met wie u samenwoont corona heeft, kunnen beschermende maatregelen vergoed worden via het formulier bijkomende zorgkosten. Via bijkomende zorgkosten kunnen budgethouders uit hun pgb bijzondere zorgkosten declareren, die geen zorg betreffen maar wel verband houden met de zorg. Dit zijn bijvoorbeeld opleidingen, maaltijden of reis- en verblijfskosten voor zorgverleners. Tot dat de landelijke maatregelen voorbij zijn, komen er voor een beperkte doelgroep een aantal producten bij.
 
Dan moet u een nieuwe zorgovereenkomst en een nieuwe zorgbeschrijving opstellen.

Overige vragen

 
Bezoekrechten aanscherpen is in lijn met advies van RIVM. Blijf in contact met de zorgaanbieder om de mogelijkheden te bespreken.
 
Vraag de zorgverlenende instantie om hulp. Probeer de documenten af te geven en ondertekend weer op te halen of stuur ze digitaal naar de zorgverlener zodat hij ervoor kan zorgen dat de budgethouder de stukken ondertekent.
 
Het meerzorg budget is toegekend om bepaalde doelen te behalen, het meerzorg budget wordt anders besteed als de kosten gaan naar alternatieven voor de dagbesteding. We verwachten dat budgethouders veranderingen van de inzet van zorg met het zorgkantoor bespreken. U dient tijdig contact op te nemen met het zorgkantoor en niet achteraf. Aangezien dit een uitzonderlijke situatie betreft denken wij graag met u mee.
 
Ja, dit mag. Wij volgen de richtlijnen die het RIVM hanteert om volksgezondheid te beschermen.