Vaccinatie pgb-zorgverleners

Op woensdag 6 januari is een gezamenlijke start gemaakt met vaccinatie van de eerste zorgmedewerkers in verpleeghuizen en medewerkers COVID-zorg in ziekenhuizen.

Volgorde vaccinatie zorgmedewerkers

Er is een indeling gemaakt van wie wanneer aan de beurt is. Bekijk de volgorde vaccinatie zorgmedewerkers op de website Rijksoverheid.nl. Iedereen die in aanmerking komt voor een vaccin ontvangt een brief met een uitnodiging van de huisarts of instellingsarts, de GGD of –in het geval van zorgverleners- via de werkgever. Het moment waarop dit gebeurt, hangt af van de beschikbaarheid van de vaccins.

Wanneer ben ik als budgethouder aan de beurt?

Zorgverleners die op basis van een persoonsgebonden budget (pgb) zorg leveren ontvangen via de budgethouder een brief waarmee ze contact kunnen opnemen met de GGD voor een afspraak. Pgb-zorgverleners die via een instelling werken, krijgen een uitnodiging van deze instelling. Budgethouders ontvangen een oproep via de huisarts of instellingsarts wanneer zij aan de beurt zijn. U kunt alleen een afspraak maken als u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen. De uitnodiging is niet overdraagbaar.

Hoe gaat het verder?

Zodra u een uitnodiging voor vaccinatie heeft ontvangen maakt u zelf een afspraak voor de vaccinatie. Dat doet u door te bellen met het landelijk belcentrum voor vaccinaties van de gezamenlijke GGD’en. In de uitnodigingsbrief staat meer informatie. Het belcentrum is 7 dagen per week open: van 8.00 tot 20.00 uur. De GGD’en geven de vaccinaties op verschillende plaatsen in Nederland.

Twee prikken

U krijgt 2 keer een prik. Bij het belcentrum maakt u meteen een afspraak voor de eerste én de tweede prik. De tweede prik volgt 3 weken na de eerste prik. Houd hier rekening mee bij het maken van de afspraak.

Meer weten?

Heeft u vragen over het coronavirus of de vaccinatie? U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351. Of kijk op coronavaccinatie.nl voor meer informatie.