Kom ik in aanmerking voor een Toeslag Wooninitiatief met mijn pgb?

Een wooninitiatief is een woonvorm voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld een huis met een groep bewoners. Of zelfstandige appartementen met een gemeenschappelijke ruimte. Bij een wooninitiatief bundelen de bewoners hun budgetten voor pgb en kopen gezamenlijk zorg in. U kunt daarvoor een toeslag krijgen. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. In 2020 is die toeslag € 4.480,-

Er zijn 3 voorwaarden

U kunt een Toeslag Wooninitiatief krijgen als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • Minimaal 3 en maximaal 26 bewoners ontvangen een pgb uit de Wlz, Wmo, de Jeugdwet of de Zvw
  • U bundelt de budgetten voor pgb met andere bewoners en koopt gezamenlijk zorg in
  • U woont op hetzelfde adres als de andere bewoners. Of op verschillende adressen binnen een straal van honderd meter. Er moet dan wel minimaal 1 gemeenschappelijke ruimte zijn die geschikt is voor het doen van gezamenlijke activiteiten

Ik woon in een wooninitiatief, hoe krijg ik de Toeslag Wooninitiatief?

Vraagt u het wooninitiatief om de gegevens van de bewoners aan ons door te geven. Het wooninitiatief kan gebruik maken van dit formulier. Zodra het formulier ingevuld is kan deze naar ons toegestuurd worden. Onder contact vindt u onze gegevens. Wij beoordelen of er aan de voorwaarden wordt voldaan. Als dit het geval is, ontvangt u zo spoedig mogelijk een nieuwe toekenningsbeschikking. Hierin staat de toeslag ‘wooninitiatief’ bij uw PGB opgeteld.

Waar moet ik verder nog op letten?

  • Het adres waarmee u bij de gemeente bent ingeschreven. De datum dat u bent ingeschreven in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) is de datum dat wij u een toeslag wooninitiatief kunnen toekennen. 
  • Als u gaat verhuizen geeft u dit aan ons door. De toeslag kennen we alleen toe voor de periode dat u in het wooninitiatief woont. 
  • Ontvangt u nu een budgetgarantie, dan vervangt het bedrag van de toeslag ‘wooninitiatief’ dit deels of volledig. 
  • Als u of het wooninitiatief niet meer voldoen aan de gestelde voorwaarden, dan bent u verplicht dit door te geven. Dit kan gevolgen hebben voor uw PGB, maar ook voor het PGB van de andere bewoners.

Toeslag kwaliteit V&V voor sommige budgethouders in een wooninitiatief

Budgethouders met een zorgprofiel verzorging en verpleging krijgen in 2020 automatisch € 4.073,- extra. U krijgt dan € 8.553,- in totaal. Deze extra toeslag kan het wooninitiatief gebruiken om de kwaliteit van zorg te verhogen. Hoe het wooninitiatief dit doet, wordt in de zorgbeschrijving vermeld. Om de toeslag uit te geven is het ook nodig de zorgovereenkomst aan te passen, bijv. door het tarief te verhogen.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier