Is een gewaarborgde hulp verplicht?

Soms is een gewaarborgde hulp verplicht. Bij een aantal zorgprofielen bent u of uw naaste namelijk zelf niet in staat om het PGB te beheren. Uw bewindvoerder, mentor of notarieel gevolmachtigde zijn niet automatisch uw gewaarborgde hulp.

Bij de volgende zorgprofielen is een gewaarborgde hulp verplicht

 • VV beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (4VV)
 • VV beschermd wonen met intensieve dementiezorg (5VV)
 • VV beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging (6VV)
 • VV beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (7VV)
 • VG wonen met begeleiding en intensieve verzorging (4VG)
 • VG wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (5VG)
 • VG wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (6VG
 • VG besloten wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (7VG)
 • VG wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (8VG)
 • GGZ wonen met intensieve begeleiding (1GGZW)
 • GGZ wonen met intensieve begeleiding en verzorging (2GGZW)
 • GGZ wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering (3GGZW)
 • GGZ wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (4GGZW)

Heeft u geen zorgprofiel waarbij een gewaarborgde hulp verplicht is? Dan kan het zorgkantoor een gewaarborgde hulp alsnog verplichten. Bijvoorbeeld bij een vermoeden dat u het PGB niet zelf kunt beheren.

Een gewaarborgde hulp is niet verplicht in de situatie

U heeft een curator. Wij gaan er van uit dat uw curator uw pgb goed beheert. Stuurt u ons wel een kopie van de beschikking van de rechtbank waaruit blijkt dat u een curator heeft.

Kunt u geen gewaarborgde hulp vinden?

Neemt u dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier