Wet langdurige zorg (Wlz)

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet verzekerd zijn voor ziektekosten via een zorgverzekeraar. Bijzondere ziektekosten krijgt u op grond van de Wet Langdurige zorg (Wlz), een volksverzekering, vergoed. Het gaat om kosten die hoog kunnen oplopen en niet vallen onder uw zorgverzekering. U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wlz-zorg.

De langdurige zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz)

De zorgkantoren regelen de langdurige zorg. Nederland is verdeeld in zorgregio’s. Uw woonplaats bepaalt bij welk zorgkantoor u, na ontvangst van de CIZ-indicatie, terecht kunt. Alle inwoners van Friesland ontvangen Wlz-zorg via Zorgkantoor Friesland. Zorgkantoor Friesland helpt u graag op weg bij het aanvragen van langdurige zorg.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier