Doorgaan naar hoofdinhoud

Zorginkoopdocument 2019

Op deze pagina vindt u alle informatie over de inkoop van Wlz-zorg.

Nota van Inlichtingen 2019 Wlz

Nota’s van Inlichtingen 2019 Wlz ZN

Nota’s van Inlichtingen 2019 Wlz van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Zorgkantoor Friesland heeft hieronder ook de Nota van Inlichtingen 2019 van Zorgverzekeraars Nederland | 29 juni 2018 en de Aanvullende Nota van Inlichtingen 2019 van Zorgverzekeraars Nederland | 9 juli 2018 geplaatst. Deze Nota’s van inlichtingen bevatten de antwoorden op vragen van alle zorgaanbieders in den lande op de Aanvulling 2019 van het Inkoopkader Wlz 2018 – 2020 met bijbehorende bijlagen. Zorgaanbieders kunnen hier kennis van nemen, maar de Nota’s van Inlichtingen van Zorgverzekeraars Nederland maken geen onderdeel uit van de inkoopprocedure Wlz zorg 2019 van Zorgkantoor Friesland. Zie ook paragraaf 1.1 van Nota van Inlichtingen II Wet langdurige zorg (Wlz) 2019 - Zorgkantoor Friesland.

Contouren zorginkoop Wlz 2019

In 2019 zijn er enkele nieuwe ontwikkelingen. Deze ontwiikelingen staan beschreven in het document.
Download Contouren Zorginkoop Zorgkantoren Wlz 2019 (pdf)

Presentatie bijeenkomst cliëntenraden

Zorgkantoor Friesland heeft op 12 april een bijeenkomst voor de cliëntenraden gehouden om deze te informeren over de inkoop 2019. Wilt u de gehouden presentatie nog eens bekijken? U kunt de presentatie hier downloaden.

Presentatie cliëntenraadbijeenkomst 12 april 2018 (pdf)

Publieksversie Inkoopkader Wlz 2018-2020

Wilt u de publieksversie van het inkoopkader Wlz 2018-2020 raadplegen?

Zorginkoopdocumenten voorgaande jaren

Wilt u de inkoopdocumenten van 2018 inzien? Bekijk de inkoopdocumenten van 2018.