Doorgaan naar hoofdinhoud

Zorginkoopdocument 2019

Op deze pagina vindt u alle informatie over de inkoop van Wlz-zorg.

Nota van Inlichtingen 2019 Wlz

Contouren zorginkoop Wlz 2019

In 2019 zijn er enkele nieuwe ontwikkelingen. Deze ontwiikelingen staan beschreven in het document.
Download Contouren Zorginkoop Zorgkantoren Wlz 2019 (pdf)

Presentatie bijeenkomst cliëntenraden

Zorgkantoor Friesland heeft op 12 april een bijeenkomst voor de cliëntenraden gehouden om deze te informeren over de inkoop 2019. Wilt u de gehouden presentatie nog eens bekijken? U kunt de presentatie hier downloaden.

Presentatie cliëntenraadbijeenkomst 12 april 2018 (pdf)

Publieksversie Inkoopkader Wlz 2018-2020

Wilt u de publieksversie van het inkoopkader Wlz 2018-2020 raadplegen?

Zorginkoopdocumenten voorgaande jaren

Wilt u de inkoopdocumenten van 2018 inzien? Bekijk de inkoopdocumenten van 2018.