Uw declaraties

Als u zorg levert dan declareert u deze zorg bij ons. U bent verplicht dit op cliëntniveau te doen. Hiervoor zijn regels ontwikkeld. Aan welk beleid u moet voldoen leest u hieronder. Ook kunt u foutcodes opzoeken en correcties laten doorvoeren.

Download het Declaratieprotocol (pdf, 177 KB)

 

Declareren bij het Zorgkantoor

Het betaalbeleid voor het komende jaar publiceren wij aan het einde van elk jaar. Zo weet u op tijd hoe uw geleverde zorg betaald wordt. Ook vindt u hier het declaratieprotocol.

Declareren bij het Zorgkantoor
Controles op uw declaraties


Retourbericht met foutcode

Uw declaratie stuurt u in met een AW319-bericht via het iWlz-berichtenverkeer. Dit bericht moet voldoen aan landelijk vastgestelde regels en de gemaakte afspraken. U ontvangt op elk AW319-bericht een retourbericht, de zogenaamde AW320. Als het AW319-bericht niet voldoet aan de regels of afspraken, staat in het retourbericht een foutcode. Voor het oplossen van de fout, kunt u gebruik maken van deze foutcodetool.

Foutcodes opzoeken bij het declareren


Vragen over een declaratie

Heeft u vragen over een Wlz-declaratie? Stuur dan ons uw vraag via het notitieverkeer van VECOZO. Vermeld in de notitie ook het factuurnummer, de periode van de declaratie, de foutmelding, de naam en de geboortedatum van de cliënt. U kunt ook gebruik maken van het format (Excel). Deze kunt u bijvoegen in de notitie.


Overige declaraties

Voor het declareren van de volgende zorg zijn aparte afspraken. 

Crisiszorg verzorging & verpleging
Tandheelkundige zorg

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

058 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier