Zorginkoop

Voor het leveren van Wlz zorg heeft u een overeenkomst Wlz nodig. De voorwaarden voor een overeenkomst Wlz en de productieafspraken staan in ons zorginkoopbeleid. We geven u inzicht in de ontwikkelingen van de zorgkosten en daarmee in de benutting van de contracteerruimte. Om de contracteerruimte optimaal te benutten worden de productieafspraken bijgesteld tijdens de herschikking. Bij de nacalculatie stellen we de afspraken definitief vast.

Inkoop Wlz (sectoren V&V, GZ en GGZ)

Hoe verloopt het inkoopproces van Wlz voor zorgaanbieders in de sectoren V&V (ouderenzorg), GZ (gehandicapten) en GGZ (geestelijke gezondheidszorg)? Wanneer kunt u een offerte indienen en wat zijn de afspraken over herschikking en nacalculatie?

Inkoopbeleid Wlz


Overige inkoop Wlz

Zorgkantoor Friesland verzorgt de subsidieregeling extramurale behandeling. Daarnaast maken wij ons sterk voor klantondersteuning. De voorwaarden voor deze regelingen staan in het betreffende inkoopbeleid.

Inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning
Inkoop subsidieregeling extramurale behandeling
Inkoop hulpmiddelen
Extra middelen Waardigheid en trots


Aanmelden als nieuwe zorgaanbieder

U wilt een contract met Zorgkantoor Friesland? Voldoet u aan de eisen van ons inkoopbeleid? Dan kunt u zich melden voor een overeenkomst Wlz.

Bekijk hier de stappen naar een overeenkomst

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

058 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Ons contactformulier

Stel uw vraag of opmerking via ons contactformulier.

Naar het formulier