Concrete steun voor aanbieder langdurige zorg

Grote waardering voor de zorgverleners

Zorgkantoor Friesland heeft samen met alle andere zorgkantoren in Nederland heel veel waardering voor de enorme extra inzet, toewijding en flexibiliteit van zorgverleners in de langdurige zorg. De impact van het coronavirus op het werk van deze zorgprofessionals is erg groot. Zij verlenen zorg aan een van de meest kwetsbare groepen mensen van onze samenleving. Wij vinden het belangrijk dat aanbieders van langdurige zorg zich in deze bijzondere omstandigheden maximaal kunnen richten op het veilig leveren van deze zorg. Daarom willen zorgkantoren eventuele zorgen over de financiële positie voorkomen en staan zij met concrete maatregelen klaar.

Concreet pakket aan financiële steun

In een vanavond door Zorgverzekeraars Nederland verzonden brief (pdf, 126 KB) aan verschillende branche- en beroepsverenigingen wordt uiteengezet hoe zorgkantoren de aanbieders van langdurige zorg (waaronder ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking en zorg voor mensen met een psychische stoornis) financieel ondersteunen. Het gaat daarbij onder meer om de financiering van extra kosten, compensatie voor inkomstenderving, het op peil houden van liquiditeit en een tijdelijke versoepeling van verantwoording. Dit pakket is tot stand gekomen in samenwerking met onder meer de NZa, het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland.