GGZ in de Wlz vanaf 2021

Vanaf 2021 gaan GGZ-cliënten over naar de Wet langdurige zorg (Wlz) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Met deze wetswijziging krijgen GGZ cliënten die langdurige zorg nodig hebben op eenzelfde manier toegang tot de Wlz als V&V- en GZ-cliënten. De brochure geeft meer informatie over de toegang voor GGZ-cliënten tot de Wlz. Meer informatie over de wetswijziging kunt u vinden op www.informatielangdurigezorg.nl.

Lees de brochure over de toegang voor mensen in de GGZ tot de Wlz.