Ggz in de Wlz

Vanaf 2021 gaan ggz-cliënten over naar de Wet langdurige zorg (Wlz) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Met deze wetswijziging krijgen ggz-cliënten die langdurige zorg nodig hebben op eenzelfde manier toegang tot de Wlz als V&V- en gz-cliënten. De brochure geeft meer informatie over de toegang voor ggz-cliënten tot de Wlz.

Bekijk de brochure ggz in de Wlz op de website van Zorgkantoor Zilveren Kruis

Meer informatie over de wetswijziging kunt u vinden op www.informatielangdurigezorg.nl.