OV en eigen vervoer bij dagbesteding gehandicaptenzorg alsnog vergoed in 2019

Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg kunnen de kosten voor het reizen per openbaar vervoer of eigen vervoer weer vergoeden aan klanten. Dit geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2019.

De NZa schrapt de beperking voor openbaar en eigen vervoer

De NZa voerde dit jaar voor het vervoer van klanten in de gehandicaptenzorg naar dagbesteding een nieuwe bekostiging in. Helaas was vastgelegd dat vervoer per openbaar vervoer en eigen vervoer niet onder het bereik van deze prestatie viel. De NZa heeft besloten om deze beperking met terugwerkende kracht te schrappen.

Zorgkantoor Friesland en andere organisaties drongen aan de beperking terug te draaien

Wij vinden het namelijk belangrijk dat klanten die zelfstandig naar hun dagbesteding of werk reizen met behulp van openbaar vervoer of eigen vervoer, daarin worden ondersteund en gefaciliteerd. We zijn erg blij dat het ministerie van VWS en de NZa onze argumentatie hebben gevolgd.

Heeft u nog vragen?

Of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met uw contactperso(o)n(en) bij Zorgkantoor Friesland.