Uitstel Verhuisdossier naar 16 oktober 2019

Wij hebben u eerder geïnformeerd over de invoering van het Verhuisdossier. In dat bericht is aangegeven dat het Verhuisdossier in september in gaat. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is besloten om het Verhuisdossier uit te stellen naar 16 oktober 2019.

Vanaf 16 oktober kunt u nieuwe toewijzingen ontvangen

Uw toewijzing wordt ingetrokken en opnieuw toegewezen als een cliënt is verhuisd naar een andere zorgkantoorregio. Op deze nieuwe toewijzing stuurt u dan opnieuw een melding aanvang zorg (MAZ). U hoeft op de ingetrokken toewijzing geen melding einde zorg ( MUT) aan te leveren.

De planning voor de overdracht van cliënten is gewijzigd

Cliëntgroep Intrekking en nieuwe toewijzing
Intrekking en nieuwe toewijzing Cliënten die al voor oktober 2019 zijn verhuisd en in 2019 alleen ZIN hebben (gehad). Vanaf half september t/m begin oktober 2019.
Cliënten die voor november 2019 zijn verhuisd en in 2019 pgb of een combinatie van pgb en ZIN hebben (gehad).* November 2019, deze cliënten krijgen een nieuwe toewijzing met startdatum 1 januari 2020.
Cliënten die na september 2019 verhuizen en alleen ZIN hebben (gehad) in 2019. 30 dagen nadat het zorgkantoor de melding van het BRP krijgt dat de cliënt verhuisd is.
Cliënten die in november en december 2019 zijn verhuisd en in 2019 pgb of een combinatie van pgb en ZIN hebben (gehad).*  5 dagen nadat het zorgkantoor de melding krijgt dat de cliënt verhuisd is.

*Omdat cliënten met pgb niet in het lopende jaar overgedragen mogen worden, worden cliënten met pgb en combinaties van pgb en ZIN altijd per 1 januari van het volgende jaar overgedragen. Dit geldt ook voor cliënten die in het huidige jaar wel pgb hebben gehad, maar op de verhuisdatum alleen ZIN hebben.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over bovenstaande informatie? Neem dan contact met ons op.