Declareren bij het zorgkantoor

Als zorgaanbieder declareert u per cliënt de geleverde zorg bij het zorgkantoor. Dit doet u door gebruik te maken van de declaratiestandaard van het AW319 bericht. Om te zorgen voor een snelle afhandeling moet u op een aantal zaken letten.

Welke geleverde zorg kunt u declareren?

U declareert alleen die zorg waarover we productieafspraken hebben gemaakt. U houdt zich daarbij aan alle relevante afspraken en wet- en regelgeving.

Waar u op moet letten bij het declareren

  • Dien uw declaraties per kalendermaand in, tot maximaal 17 werkdagen na afloop van de declaratieperiode
  • Zorg ervoor dat declaraties goed leesbaar zijn en vermeld altijd het rekeningnummer op de naam waarmee het contract is afgesloten
  • Uw declaratie bevat alleen regels die betrekking hebben op hetzelfde kalenderjaar

Hoe dient u een declaratie in?

  • Declaraties dient u in via het declaratieportal van VECOZO. Maak gebruik van de UZOVI-codes van het zorgkantoor en de overeengekomen AGB-codes zoals vermeld in de Wlz-overeenkomst
  • Hoe u de AW319-declaraties indient leest in het declaratieprotocol
  • U ontvangt op uw declaratiebericht een retourbericht (AW320)
  • In declaratieberichten kunnen foutcodes voorkomen. De betekenis van de foutcode kunt u opzoeken.

Heeft u vragen over de verwerking van uw declaratie? Neemt u dan contact op met onze iWlz-helpdesk.

Controles op uw declaraties

Wij controleren of uw declaraties voldoen aan de landelijke richtlijnen.

  • AW319 specificaties: op de website van Vektis staat aan welke specificaties de AW319 moet voldoen
  • Koppeltabel: de koppeltabel bevat alle Nza-prestaties en koppelt deze onder andere aan ZZP-codes
  • Controlematrix: de controlematrix geeft aan welke prestaties wel en niet in combinatie met elkaar gedeclareerd kunnen worden

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

058 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier