Aanvraag zorg beoordelen

In sommige gevallen willen wij graag beoordelen of de zorg die u levert doelmatig en verantwoord is. Voor deze beoordeling is een landelijk toetsingskader opgesteld. Als hulpmiddel voor de beoordeling zijn het adviesformulier 'Verantwoorde zorg thuis' en de rekenmodule ontwikkeld. U stuurt dan bij de aanvraag het adviesformulier en de rekenmodule mee.

Download het adviesformulier en rekenmodule

Voorschrift en bijlagen:

Zo werkt de rekenmodule

De rekenmodule bevat een aantal stappen om te komen tot een beoordeling. Dit zijn de stappen:

  1. Vul opname, VPT of MPT in
  2. Vul het geïndiceerde zorgprofiel in
  3. Vul in of uw cliënt gebruik maakt van een pgb. Zo ja, vul dan in of de rekenmodule is afgestemd met uw cliënt.
  4. Vul de zorg in natura in
  5. Bepaal de doelmatigheid. Is de aanvraag niet doelmatig? Vul dan de reden van extra budget in.
  6. Bepaal of u de rekenmodule moet opsturen. Een onderbouwing hiervoor kunt u kwijt op het tabblad 'Adviesformulier'.

Kijk voor de volledige werkwijze en uitleg op het tabblad 'Werkwijze rekenmodule' in de rekenmodule zelf.

In dit geval stuurt u het adviesformulier 'Verantwoorde zorg thuis' mee

Twijfelt u over verantwoorde inzet van zorg thuis? Of u bent van mening dat de zorg thuis eigenlijk niet verantwoord geleverd kan worden? Stuur dan het formulier "Verantwoord zorg thuis' mee. Dit geldt ook voor zorg thuis binnen het basisbudget. Denk bijvoorbeeld aan zorgvermijders en klanten met verminderde zelfregie of een overbelast mantelzorgsysteem. Of klanten waarbij het 24-uurstoezicht of zorg in nabijheid niet goed geregeld kan worden. Ook uw motivatie voor behandeling boven budget inclusief EKT kunt u invullen in het adviesformulier 'Verantwoorde zorg thuis'.

In deze gevallen stuurt u de rekenmodule mee

Bekijk in het overzicht (Excel, 26 KB) in welke gevallen u de rekenmodule bij uw AAT moet meesturen. Ook staat in dit overzicht welke velden u in de AAT hoort in te vullen.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

058 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier