Berichten en notities sturen

Als zorgaanbieder maakt u gebruik van iWlz - berichten- en notitieverkeer. Op deze pagina leest u hier meer over.

Waarvoor gebruiken we iWlz?

iWlz gebruiken we voor het volgen van klanten in alle fasen van de keten: Van de indicatie via zorgtoewijzing en -levering tot de vaststelling van de eigen bijdrage en het indienen van de declaratie. De uitwisseling van informatie verloopt via elektronische berichten. Deze berichten worden ook wel EI - berichten genoemd of AW - berichten. Elke ketenpartij geeft via iWlz de informatie door die belangrijk is voor de volgende partij. Lees in onderstaand overzicht welke berichten er zijn:

 • IO31: Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar het zorgkantoor.
 • AW33: U ontvangt een zorgtoewijzing van het zorgkantoor.
 • AW34: U stuurt een retourbericht toewijzing zorg aan het zorgkantoor, dit is een ontvangstbevestiging.
 • AW35: U stuurt een melding aanvang zorg (MAZ) aan het zorgkantoor. Het zorgkantoor stuurt de melding door aan het CAK. Het CAK stelt op basis hiervan de eigen bijdrage vast.
 • AW36: U ontvangt een retourbericht melding aanvang zorg van het zorgkantoor, dat is een ontvangstbevestiging.
 • AW39: U stuurt een mutatie (MUT) of melding einde zorg (MEZ) als uw klant ontslagen is, naar een andere zorgaanbieder verhuist of komt te overlijden. Het zorgkantoor stuurt de melding door aan het CAK. Het CAK wijzigt of stopt op basis hiervan de eigen bijdrage.
 • AW310: U ontvangt een retourbericht mutatie/einde zorg van het zorgkantoor, dat is een ontvangstbevestiging.
 • AW319: U declareert de geleverde zorg bij het zorgkantoor.
 • AW320: U ontvangt een retourdeclaratiebericht van het zorgkantoor, dat is een ontvangstbevestiging.

U vindt de Handleiding Wlz - berichtenverkeer op de kennisbank van VECOZO.

In Wlz - berichtenverkeer kunnen foutcodes voorkomen

U kunt de foutcode opzoeken in deze foutcodetool op de website van Zilveren Kruis Zorgkantoor. U vindt er de beschrijving van de foutcode en wat u zelf kunt doen om het probleem op te lossen.

Waarvoor gebruiken we notitieverkeer?

Notitieverkeer gebruiken we voor beveiligde informatie - uitwisseling over zorgvragen van cliënten. Het notitieverkeer heeft als doel om op een veilige, uniforme en eenvoudige manier cliëntinformatie uit te wisselen tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. En tussen zorgaanbieders onderling. Door het gebruik van notitieverkeer voldoen zorgaanbieders en zorgkantoren aan de privacywetgeving. Notitieverkeer gebruikt u onder andere voor:

 • Aanvragen van een zorgtoewijzing wanneer dit via een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT) niet mogelijk is
 • Opvragen AGB - code van huidig verblijf cliënt
 • Vragen over een specifieke cliënt
 • Vragen over de afkeur van een bericht
 • Vragen over afkeur in de berichten
 • Reacties op lijsten die wij u sturen

Notitieverkeer is niet bedoeld voor algemene, niet persoonsgebonden vragen. Neemt u daarvoor contact met ons op.

U heeft een geldig persoonlijk certificaat nodig met autorisatie voor notitieverkeer

Meer informatie over het aanvragen of aanpassen van uw certificaat vindt u bij Formulieren op de kennisbank van VECOZO. U kunt er ook aanvragen om een beheerstichting of andere Wlz-instantie toestemming te geven om namens uw instantie berichtenverkeer en notitieverkeer en declaratieverkeer uit te voeren.

Let op met AGB-codes in VECOZO

VECOZO maakt voor notitieverkeer gebruik van het AGB-register. In het register staan ook instanties die niet gebruikmaken van iWlz. Of zorgaanbieders die geen geldige certificaten meer hebben.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

058 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier