Crisiszorg regelen

Crisiszorg is zorg die acuut nodig is dus direct ingezet moet worden.

Er is sprake van een crisis in de volgende situaties

 • Wanneer de gezondheidssituatie van een klant in de thuissituatie plotseling verandert. Of wanneer de gezondheidssituatie van een klant die opgenomen is in een GZ-instelling plotseling verandert.
 • Wanneer de informele hulp plotseling verandert, bijvoorbeeld het wegvallen mantelzorg. De acute verandering is duidelijk te benoemen.
  En deze acute gebeurtenis leidt tot een substantieel andere inhoud (functie en/of plaats) en omvang van de nodige zorg.
 • Wanneer het noodzakelijk is om opname binnen 24 uur (verpleging en verzorging) of tot 48 uur (gehandicaptenzorg) in te zetten. Om onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor de klant, zijn gezin en/of woonomgeving te voorkomen. Dat kan ook gaan om het niet zelfstandig (maatschappelijk) kunnen functioneren. Of een milieu waarbij het welzijn van de cliënt of die van anderen in fysiek en/of psychisch opzicht ernstig wordt bedreigd waardoor verblijf in dit milieu onmogelijk is geworden. Deze risico’s (gevaarscriterium) moeten worden voorkomen.

De regeling crisisopname is als bijlage toegevoegd aan het voorschrift zorgtoewijzing (pdf, 1579 KB).

Voor crisiszorg in de verpleging en verzorging gelden deze 4 eisen

 1. De klant heeft een Wlz-indicatie. Of de aanvrager van de crisisopname verwacht dat de klant een Wlz-indicatie krijgt binnen twee weken en met terugwerkende kracht per de opnamedatum.
 2. Er is sprake van een acute en naar verwachting permanente verandering.
 3. Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig.
 4. Binnen 24 uur (verpleging en verzorging ) of 48 uur (gehandicaptenzorg) is intramurale zorg noodzakelijk.

Crisiszorg regelen in de verpleging en verzorging met behandeling

Het beoordelen of het om een crisissituatie gaat wordt gedaan door de huisarts van de cliënt. Als blijkt uit het processchema dat crisiszorg nodig is dan zoekt de huisarts contact met een zorgaanbieder in de regio. Dit moet een zorgaanbieder zijn die door ons is gecontracteerd voor Wlz zorg met behandeling. De (huis)arts kan zich dus direct melden bij een klantadviescentrum, klantenservice, adviespunt met het verzoek de benodigde zorg te starten. Iedere gecontracteerde zorgaanbieder heeft een 24-uurs aanspreekpunt.

De zorgaanbieder toetst of de cliënt voldoet aan de uitgangspunten crisisopname om in aanmerking te komen voor crisisopname onder de Wlz. Als bemiddeling buiten Friesland nodig is, dan wordt dit vooraf met het zorgkantoor besproken. 

Crisiszorg regelen in de gehandicaptenzorg

Is er sprake van een crisis bij iemand met een handicap? Dan geldt het protocol voor gehandicaptenzorg. Een verwijzer (bijvoorbeeld huisarts, MEE, Bureau Jeugdzorg of een andere professional) kan met onderstaande zorgaanbieders contact opnemen. Binnen de gehandicaptenzorg zijn met de volgende organisaties afspraken gemaakt voor crisisopnames:

 • Reik (088) 059 50 00
 • Trajectum (088) 929 70 00; aanmelding kan alleen via Zorgkantoor Friesland
 • Talant (0513) 64 38 00

Als bemiddeling buiten Friesland nodig is, dan wordt dit vooraf met het zorgkantoor besproken.

De 1e zorgaanbieder blijft de dossierhouder

De dossierhouder blijft tijdens de crisisopname verantwoordelijk voor het regelen van een terug- of doorplaatsing van de klant na de crisisperiode. Bij een crisisopname wordt de zorgtoewijzing wel overgezet naar de opnemende crisiszorgaanbieder. Keert de klant terug naar de eerste zorgaanbieder? Dan wordt de zorgtoewijzing ook weer teruggezet.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

iWlz-helpdesk

(058) 291 36 66

Voor algemene vragen over iWlz. 

Voor technische vragen over declaraties neemt u contact op met de Helpdesk iWlz van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Maandag t/m vrijdag
8:30 - 12:00