Persoonsgebonden hulpmiddelen en rolstoelen regelen

Mobiliteitshulpmiddelen voor iemand die niet meer thuis woont maar verblijft bij een zorgaanbieder in natura, worden vanaf 1 januari 2020 vergoed vanuit de Wlz en niet meer vanuit de WMO (gemeente). Dat geldt niet alleen voor verblijfszorg met behandeling maar ook voor verblijfszorg zonder behandeling. Het gaat dan om: een (aangepaste) rolstoel, een (aangepaste) scootmobiel, niet algemeen gebruikelijke fiets of een niet algemeen gebruikelijke buggy/duwwandelwagen voor een minderjarige. Een niet algemeen gebruikelijk aangepast autostoeltje is ook mogelijk voor een minderjarige als die hier vanwege zithouding of veiligheid op is aangewezen.

Volgens de Wet langdurige zorg wordt een deel van de hulpmiddelen uit het budget van de instelling betaald. Denk bijvoorbeeld aan stomamaterialen, wondzorgproducten en infuuspompen. Dit geldt niet voor hulpmiddelen die voor individueel gebruik op de persoon zijn aangepast (persoonsgebonden hulpmiddelen). Die worden bovenbudgettair vergoed. Zorgkantoren regelen de aanvraag, toestemming en het declareren van persoonsgebonden hulpmiddelen en rolstoelen voor individueel gebruik.

Het gaat om de volgende hulpmiddelen

 • Rolstoelen
 • Prothesen
 • Orthesen
 • Therapeutisch elastische kousen
 • Orthopedische schoenen
 • Persoonsgebonden kleding
 • Maatwerk tilbanden
 • Statische ligorthesen
 • Omgevingsbediening

Komt mijn cliënt in aanmerking voor een persoonsgebonden hulpmiddel?

Uw cliënt komt in de volgende situaties in aanmerking voor een hulpmiddel:

 • De cliënt heeft een indicatie voor de Wlz en consumeert bij u verblijf en behandeling.
 • Er is een duidelijke relatie tussen de inzet van het hulpmiddel en de opname-indicatie van de cliënt en de te verlenen zorg.
 • Het hulpmiddel is persoonsgebonden

Hoe vraag ik een hulpmiddel aan?

Bent u indiceerder? Dan kunt u via Zorginfo een hulpmiddel aanvragen. Na het aanvragen krijgt u een advies. Wilt u afwijken van het advies? Schrijf dan een duidelijke motivatie in het portaal. Wij beoordelen daarna de aanvraag.

Zorginfo werkt met een internetverbinding die is beveiligd met een VECOZO-certificaat. ZorgInfo wordt door de indiceerder, leverancier, depothouder en ons gebruikt. Iedereen heeft een geldig VECOZO-certificaat nodig.

Kijk voor meer informatie over het aanvraagproces bij downloads.

Levering van hulpmiddelen gaat via gecontracteerde hulpmiddelen leveranciers

Wij hebben contracten gesloten met hulpmiddelen leveranciers. De leveranciers leveren in opdracht van de indiceerder het hulpmiddel en faciliteren de indiceerder in een juist en veilig gebruik van het hulpmiddel. De leverancier declareert rechtstreeks bij ons.

Voor rolstoelen geldt rolstoelpooling

Rolstoelen worden bij Zorgkantoor Friesland via rolstoelpooling verstrekt. Rolstoelpooling is een samenwerking tussen indiceerder, leverancier, depothouder en ons. U vindt alle documenten omtrent de aanbestedingsprocedure bij de downloads.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

058 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier