Regioanalyse Friesland

Klanten in de Wlz willen graag zorg en ondersteuning die bij ze past. Samen met u willen wij dit mogelijk maken. Het delen van data en analyses helpt daarbij. Vanaf 2020 publiceren we daarom, net als alle andere Zilveren Kruis-regio’s, regioanalyses. We gaan ook graag met u in gesprek over de meest passende zorg voor u en onze klanten.

Regioanalyses en regioplannen

Graag delen wij onze analyses over ontwikkelingen in Friesland die van invloed zijn op de zorgvraag. Dit kan u helpen te bepalen waar kansen liggen om persoonsvolgend zorgaanbod te ontwikkelen. Wij zullen met zorgaanbieders in gesprek gaan over de regioanalyses 2021. Deze gesprekken resulteren in het gezamenlijk identificeren van knelpunten en kansen voor het komende jaar. Die worden verwerkt in het regioplan.

Regioanalyses

Regioplannen

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

iWlz-helpdesk

(058) 291 36 66

Voor algemene vragen over iWlz. 

Maandag t/m vrijdag
8.30 - 12.00 uur

Voor technische vragen over declaraties neemt u contact op met de Helpdesk iWlz van Zilveren Kruis Zorgkantoor.