Inkoopbeleid Wlz

Voor het leveren van Wlz-zorg heeft u een overeenkomst Wlz nodig. De voorwaarden voor een overeenkomst Wlz en de initiƫle productieafspraken staan in ons zorginkoopbeleid.

Focus zorginkoopbeleid Wlz 2021-2023

Samen in beweging naar een regionaal zorgaanbod dat past bij de zorgvraag van onze huidige en toekomstige klanten. Dat staat centraal in ons inkoopbeleid 2021-2023. Daartoe hebben we 4 inkoopdoelen:

Meer Wlz-zorg in een eigen passende woning

We streven naar meer Wlz-zorg in een eigen passende woning voor klanten die dat graag willen. Daarmee houden we intramurale zorg beschikbaar voor klanten die dat nodig hebben en voorkomen we een tekort aan intramurale plekken.

Optimaal inzetten van beschikbare middelen voor de klant

We stimuleren het zo optimaal mogelijk inzetten van het beschikbare budget voor de Wlz, beschikbare medewerkers en technologie waar dat passend is.

Tijdig passende zorg

Het aantal mensen dat wacht op Wlz-zorg neemt toe en er zijn groepen klanten waarvoor het moeilijk is om passende zorg te vinden. We streven naar tijdige passende zorg voor iedereen.

Goede coördinatie binnen het zorglandschap

We stimuleren verschillende vormen van regionale samenwerking zodat klanten de zorg op de juiste plek krijgen.

Nieuwe aanbieders

Wilt u weten wat u moet doen als u een nieuwe aanbieder bent?

Lees meer over de Wlz voor nieuwe zorgaanbieders

Zorginkoopkaders 2021-2023

In het document Samen Verder in Friesland leest u hoe wij de verbinding in de regio Friesland vorm willen geven en behouden.

In het landelijk beleidskader Wlz leest u achtergronden bij het inkoopbeleid. Het beleidskader bevat achtergronden bij specifieke onderwerpen binnen de Wlz en een toelichting op het landelijke beleid. In het inkoopbeleid van de Zilveren Kruis zorgkantoren leest u hoe wij hier invulling aangeven en de procedure om in aanmerking te komen voor een overeenkomst.

Hieronder vindt u alle documenten die u nodig heeft voor uw inschrijving. In het beleidskader en/of inkoopbeleid verwijzen we naar de bijlagen:

Ga naar het overzicht van alle documenten en bijlagen 

Impact Corona virus op het inkoopbeleid 2021-2023

In verband met het Corona virus, is besloten dat 2021 als overgangsjaar geldt voor het inkoopbeleid 2021-2023. Hiermee proberen we u te ontlasten, maar tegelijkertijd zetten we ook de eerste stappen naar de inkoopdoelen van dit beleid. De uitleg kunt u vinden in het document Inkoopbeleid 2021-2023.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

058 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier