Inkoopbeleid Wlz

Voor het leveren van Wlz-zorg heeft u een overeenkomst Wlz nodig. De voorwaarden voor een overeenkomst Wlz en de initiële productieafspraken staan in ons zorginkoopbeleid.

Zorginkoopbeleid Wlz 2018-2020

Het Wlz inkoopkader voor 2018-2020 geldt voor de 3 sectoren: Verpleging en Verzorging (VV), Gehandicaptenzorg (GZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). In het inkoopkader leest u wat van belang is voor uw inschrijving.

Verschillende inkoopkaders

Er is een inkoopkader (pdf) voor zorgaanbieders die al een overeenkomst hebben met 1 van de zorgkantoren voor het leveren van Wlz-zorg. Voor nieuwe zorgaanbieders is er een eigen inkoopkader (pdf).

Lees meer over de Wlz voor nieuwe zorgaanbieders

Landelijk beleidskader en overige bijlagen

In het landelijk beleidskader Wlz leest u achtergronden bij het inkoopbeleid. Het beleidskader bevat achtergronden bij specifieke onderwerpen binnen de Wlz en een toelichting op het landelijke beleid. We passen het document aan als er op thema's ontwikkelingen zijn. Of als er nieuwe thema's zijn. Wijzigingen in het landelijke beleidskader zijn zichtbaar.

In de overige bijlagen vindt u alle documenten die u nodig heeft voor uw inschrijving. In het inkoopkader verwijzen we naar de bijlagen:

  • Overeenkomst Wlz
  • Bestuursverklaring
  • Instemmingsverklaring
  • Voorschrift zorgtoewijzing Wlz
  • Declaratieprotocol Wlz

Ga naar het overzicht van alle documenten en bijlagen 

Aanvullingen 2020 op het inkoopbeleid 2018-2020

Het Wlz inkoopkader voor 2018-2020 blijft in 2020 van toepassing. Er zijn in 2020 wel aanvullingen op het landelijk en zorgkantoor specifiek beleid. Ontwikkelingen vragen hierom. U leest de aanvulling in de contouren contracteringsbeleid zorgkantoren 2020 en de aanvulling 2020 bij het inkoopkader.

Lees de contouren contracteringsbeleid zorgkantoren 2020 (pdf)

Bekijk de aanvulling 2020 bij downloads zorginkoopbeleid 2020

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

058 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Ons contactformulier

Stel uw vraag of opmerking via ons contactformulier.

Naar het formulier