Nieuwe zorgaanbieders

Hier vindt u informatie over het aangaan van een overeenkomst Wlz met Zorgkantoor Friesland.

In 3 stappen op weg naar een overeenkomst met ons:

Stap 1. Vraag een WTZi - toelating aan

Zorgaanbieders die Wlz - zorg willen aanbieden moeten aan bepaalde eisen voldoen. In de Wet Toelating Zorginstellingen(WTZi) zijn toelatingseisen vastgelegd. U moet een WTZi - toelating aanvragen wanneer u:

  • Een nieuwe instelling opricht om zorg te leveren ten laste van de Zvw of Wlz, of
  • Zorg aan gaat bieden die niet in uw huidige toelating is verwerkt(zoals een nieuwe Wlz - functie), of
  • Het aantal plaatsen waarvoor u bent toegelaten wilt wijzigen, de naam of het adres van uw instelling gaat wijzigen

Bij wie moet ik de WTZi - toelating aanvragen?

Het ministerie van VWS verleent de toelatingen. Toelatingen worden behandeld door de afdeling Toelating zorginstellingen van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg(CIBG). Lees meer over Toelating zorginstellingen op de website wtzi.nl. Een aanvraag dient u in met de aanvraagformulieren 'nieuwe toelating' of 'wijziging toelating'. Deze formulieren kunt u downloaden op dezelfde website. De behandeltermijn is 16 weken. Hier vindt u ook informatie over de regelgeving en procedures.

Stap 2. Hoe krijg ik een overeenkomst Wlz met Zorgkantoor Friesland?

Wij willen gelijke kansen op de zorgmarkt voor nieuwe en eerder gecontracteerde zorgaanbieders. Voorwaarde is dat u voldoet aan alle geschiktheid- en gunningseisen zoals die staan in ons inkoopbeleid. Nadat u uw offerte heeft ingediend, beoordelen wij of u voldoet aan de voorwaarden. De terugkoppeling van deze beoordeling ontvangt u per brief.

Onderdeel van de overeenkomst zijn de productieafspraken

De productieafspraken dient Zorgkantoor Friesland in bij de NZa met een budgetformulier. Voorwaarde voor het indienen van het budgetformulier is dat u een inlogcode heeft voor toegang tot het webportaal van de NZa. Hiervoor is het nodig dat u een NZa - code aanvraagt via het online formulier van de NZa. Bij de aanvraag moet u een zorgkantoorregio invullen. Vul hier het contracterend zorgkantoor in. In de terugkoppelingsbrief van de offertebeoordeling informeren we u wanneer u het budgetformulier moet indienen.

Stap 3. Ik heb een overeenkomst, hoe nu verder?

Als zorgaanbieder neemt u deel aan het iWlz-berichtenverkeer, het notitieverkeer en het declaratieverkeer. U heeft daarvoor het volgende nodig:

  • Geschikte softwareprogramma voor iWlz-berichten en declaratieberichten
  • Een VECOZO certificaat
  • Een AGB-code

Meer informatie voor nieuwe zorgaanbieders leest u in de presentatie (pptx).

Waarom heb ik een VECOZO certificaat nodig?

VECOZO is de organisatie die aangewezen is om de volgende communicatiekanalen te beheren:

  • Het VECOZO - schakelpunt(VSP). Deze gebruikt u voor het iWlz - berichtenverkeer
  • Het Elektronisch Declaratie Portaal(EDP). Deze gebruikt u voor het declaratieverkeer

Voor het VSP én het EDP vraagt u toegang aan bij VECOZO. Op de website van VECOZO vindt u alle informatie over het aanvragen van certificaten en contactgegevens van VECOZO.

Waarom heb ik een AGB-code nodig?

Voor het iWlz - berichtenverkeer, het notitieverkeer en het declaratieverkeer heeft u een AGB-code nodig. Het aanvragen van een nieuwe AGB-code kan via Vektis. Om in aanmerking te komen voor een AGB-code moet uw instelling in het bezit te zijn van een WTZi toelating.

Bij deze aanvraag moet u ook een zorgkantoorregio invullen. Vul hier dezelfde regio in als u heeft ingevuld bij de aanvraag van de NZa-code.

Vragen over iWlz?

Met vragen over het iWlz - berichtenverkeer kunt u terecht bij de helpdesk iWlz.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

058 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier