Medewerkers Domeinoverstijgend Loket helpen u graag

De zorg in Nederland is goed geregeld. Ons zorgsysteem is opgedeeld in verschillende wetten en domeinen waar de Wet langdurige zorg (Wlz) deel van uit maakt. Iedere wet heeft een eigen aandachtsgebied en regels. Op het snijvlak van deze wetten is het echter niet altijd duidelijk vanuit welke wet de zorg en/of ondersteuning het beste geboden kan worden. Dan is het fijn als er een plek is waar u met dit soort vragen terecht kunt. Dat kan bij het Domeinoverstijgend Loket.

De juiste zorg op de juiste plek

Twijfelt u of uw cliƫnt over waar een zorgvraag thuishoort en hoe de benodigde zorg geregeld kan worden? Bijvoorbeeld als een kind 18 jaar wordt en vanuit de Jeugdzorg nog vervolgzorg nodig heeft. Of wanneer het niet duidelijk is vanuit welke wet welke hulpmiddelen vergoed worden voor iemand die zelfstandig thuis wil blijven wonen. Voor dit soort zorgvragen kunt u contact opnemen met het Domeinoverstijgend Loket.

Samen zoeken we met u naar een oplossing

In het team Domeinoverstijgend Loket werken medewerkers van Zorgkantoor Friesland en zorgverzekeraar De Friesland. Zij denken met u mee over uw zorgvraag. De medewerkers kennen de mogelijkheden en zoeken, met u, naar een oplossing. Daarbij overleggen de medewerkers eventueel met verschillende partijen zoals met de gemeente waar iemand woont, een zorginstelling of met een wijkgebiedsteam. U bereikt het team op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur op telefoonnummer 058-291 32 32.

Inwoners zo goed mogelijk bijstaan

'Ons zorgsysteem is opgedeeld in verschillende wetten en domeinen. Maar als zorgvrager wil je gewoon een duidelijk antwoord op jouw zorgvraag. De medewerkers van het Domeinoverstijgend Loket denken mee zodat iemand zo snel mogelijk te juiste zorg op de juiste plek krijgt. Daarmee voorkomen we ook dat de zorgproblematiek zwaarder of complexer wordt'. - Cid Berger, directeur De Friesland.

Samen de zorg verbeteren

Krijgen de medewerkers van het Domeinoverstijgend Loket vaak dezelfde vragen of veel vragen over een bepaalde vorm van zorg? Dan kijken we of we de oorzaak van die vragen kunnen vinden en aanpakken. Zo maken we samen het zorglandschap overzichtelijker en efficiënter.