Over Zorgkantoor Friesland

We helpen u bij het regelen van uw langdurige zorg.

Wat is het Zorgkantoor Friesland?

Zorgkantoor Friesland is een van de 31 regionale zorgkantoren in Nederland. Elk zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Wij voeren de Wlz uit in de provincie Friesland.

De werkzaamheden van de zorgkantoren vallen onder de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars. De grootste zorgverzekeraar in de regio is aangewezen als verantwoordelijke voor het regionale zorgkantoor. Om die reden verzorgt De Friesland in Friesland de organisatie voor het zorgkantoor. U hoeft niet bij deze verzekeraar aangesloten te zijn om voor Wlz-zorg in aanmerking te komen. Alle inwoners van Friesland ontvangen Wlz-zorg via Zorgkantoor Friesland. 

Bekijk de animatie over Zorgkantoor Friesland

Vind uw zorgkantoor


De Wet langdurige zorg uitvoeren. Hoe werkt dat?

Voor wie?

De Wlz bestaat sinds 2015 en is bedoeld voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Wat doen we voor u?

We regelen dat mensen langdurige zorg krijgen. Voor mensen die kiezen voor zorg in natura, kopen we zorg in bij zorgverleners. We sluiten contracten met hen. Hierin staan afspraken over soort, omvang, prijs en kwaliteit van de te leveren zorg. We overleggen met alle partijen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Wij zorgen ook dat de zorgaanbieders betaald worden.

Als u een indicatie heeft in zorg in natura, dan wijzen wij de zorg toe aan de zorgaanbieder van uw voorkeur. Heeft u nog geen keuze gemaakt? Dan kunnen we u hierover adviseren.

Pgb en informatie

Heeft u een indicatie voor zorg en wilt u de zorg zelf regelen? Dan kijken wij samen met u welke mogelijkheden er zijn. En wat een persoonsgebonden budget (Pgb) voor u betekent. Het Zorgkantoor stelt een pgb beschikbaar voor mensen die liever de zorg zelf inkopen.

Daarnaast vinden we het belangrijk om onze cliënten van goede en praktische informatie te voorzien. In elke fase van langdurige zorg. Dus bij het aanvragen, maar ook als zij al zorg ontvangen.

Lees meer over langdurige zorg in Zo werkt Wlz


Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier