Zorgkantoor Friesland

Wij zijn een van de 31 regionale zorgkantoren in Nederland. Elk zorgkantoor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Wij voeren de Wlz uit in de provincie Friesland.

Langdurige zorg regelen

Zoekt u een zorgaanbieder?

In de Zorgatlas vindt u alle zorgaanbieders met wie wij afspraken hebben. Of neem contact met ons op voor advies op maat. Samen vinden we de zorgverlener die het beste past bij uw situatie.

PGB Portaal

In het PGB Portaal regelen budgethouders, vertegenwoordigers en zorgverleners snel, makkelijk en overzichtelijk hun pgb-administratie. U werkt pas met het PGB Portaal als u daarover een brief heeft ontvangen van ons.

Wat doet een zorgkantoor?

Nederland is opgedeeld in zorgregio's. Zorgkantoor Friesland verzorgt de langdurige zorg binnen onze regio voor iedereen die dit nodig heeft. Dus ook als u niet verzekerd bent bij De Friesland.

Formulieren en brochures

U vindt hier de formulieren en brochures die u nodig heeft om langdurige zorg te regelen. Bekijk onze brochures over de Wet langdurige zorg en cliëntondersteuning. En over veilig en zelfstandig thuis wonen of juist hulp bij het kiezen van een verzorgingstehuis of verpleeghuis.

Meer informatie

Domeinoverstijgend Loket

Soms ligt een zorgvraag op het snijvlak van de verschillende zorgwetten of instanties zoals gemeenten, zorgverzekeraar of zorgkantoor. Bij het Domeinoverstijgend Loket kunt u terecht als onduidelijk is hoe en door wie de zorg het beste geboden kan worden.

Wat kost het?

Het Zorgkantoor helpt u gratis. U betaalt wel een eigen bijdrage voor de zorg die u ontvangt. De eigen bijdrage is afhankelijk van verschillende factoren.

Mantelzorg

Veel mensen krijgen te maken met (langdurige) zorg voor een naaste. Bijvoorbeeld voor een ouder die dement wordt, een partner met een ernstige lichamelijke ziekte of een gehandicapt kind. Deze zorg heet mantelzorg.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier