Ik heb een klacht

Uw zorg vinden we zeer belangrijk. We hopen dan ook dat u daarover tevreden bent. Is dat niet het geval, of denkt u dat er fouten zijn gemaakt? Neemt u dan contact op met uw zorgaanbieder of met ons.

Klachten over een zorgaanbieder

Bent u ontevreden over de zorg die u krijgt? Of denkt u dat er fouten zijn gemaakt? Dan is het belangrijk dat u dat meldt bij de zorgaanbieder. Een goed gesprek kan de lucht klaren en men kan ervan leren. Komt u er ook in uw gesprek niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachteninstantie van de zorgaanbieder, bijvoorbeeld hun koepelorganisatie of de klachtencommissie van de zorginstelling. Meestal zal de instelling proberen in goed overleg met u de klacht door te spreken en te kijken wat er gedaan kan worden. Bent u alsnog ontevreden? U kunt uiteraard nog steeds bij ons terecht. Met uw toestemming gaan wij dan voor u bemiddelen.

Bij een Persoonsgebonden budget (PGB) bent u als budgethouder zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ingekochte zorg en kunt u terecht bij de zorgverlener.

Klachten over Zorgkantoor Friesland

Bent u ontevreden over onze dienstverlening of over een besluit dat we genomen hebben? Ook dan kunt u een klacht indienen. Vul daarvoor ons online klachtenformulier in. Zorgkantoor Friesland behandelt uw klacht of het bezwaar en neemt een standpunt in.

Bent u het niet eens met het antwoord op uw klacht?

Dan kunt u uw klacht binnen een jaar sturen naar de Nationale Ombudsman te Den Haag. Bent u het niet eens met onze beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, sector bestuursrecht.

Klachtenfolder en klachtenreglement

In de klachtenfolder (pdf, 80 KB) wordt uitgelegd welke procedure u kunt volgen met een klacht over Zorgkantoor Friesland.

Klachtenreglement (pdf, 189 KB)

Klachten over eigen bijdrage CAK

Klachten over de eigen bijdrage en het Centraal Administratie Kantoor (CAK), kunt u indienen bij het CAK zelf. Op de website van het CAK vindt u alle contactgegevens.

Heeft u andere klachten dan hierboven beschreven? Dan kunt u de klacht richten aan de directie van de organisatie die daarvoor verantwoordelijk is. Zowel het CIZ als de zorgaanbieders en de zorgkantoren hebben een klachtenregeling.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier