Wat doet u als u niet tevreden bent?

Natuurlijk hopen wij dat u tevreden bent over de gang van zaken rondom uw zorg. Maar het kan dat u een klacht heeft of het niet eens bent met een beslissing. Waar kunt u dan terecht? We maken onderscheid tussen een klacht en bezwaar.

Klacht over een zorgaanbieder

Bent u niet tevreden over de zorg? Bespreek uw klacht dan altijd met de zorgaanbieder. Komt u samen niet tot een oplossing? Dan kunt u een schriftelijke klacht opsturen naar de zorgaanbieder. Alle zorgaanbieders hebben een klachtenregeling en een klachtenmedewerker om te zorgen dat uw klacht goed wordt afgehandeld. Bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u naar een geschillencommissie gaan. De zorginstelling informeert u daarover.

U kunt bij ons terecht voor advies

U kunt bij ons terecht voor advies over het indienen van de klacht of tijdens de klachtenprocedure. Uiteraard is uw privacy geborgd. Wij nemen alleen contact op met de zorgaanbieder als u daarvoor toestemming geeft. Maar ook als u ons advies of onze hulp niet nodig heeft horen wij graag uw klacht. 

Klacht over het zorgkantoor

Bent u niet tevreden over Zorgkantoor Friesland? Meld dit bij ons door ons online klachtenformulier in te vullen. Uw klacht kunt u ook sturen naar:

Zorgkantoor Friesland, Postbus 730, 8901 BM Leeuwarden

Niet eens met het antwoord op uw klacht

Dan kunt u binnen één jaar uw klacht melden bij de Nationale ombudsman.

Niet eens met een besluit van het zorgkantoor

Bijvoorbeeld over de toekenning of vaststelling pgb. Dan meldt u geen klacht, maar kunt u bezwaar maken tegen het besluit.

Klacht over de eigen bijdrage

Klachten over de eigen bijdrage en het CAK meldt u bij het CAK. Op de website van het CAK vindt u alle contactgegevens.

Heeft u hulp nodig bij uw klacht?

Wij helpen u graag. U kunt ook terecht bij organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Hulp en advies is altijd gratis.

Naar contactgegevens en meer informatie over cliëntondersteuning

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier