Goede samenwerking

In onze planning vindt u data en deadlines rondom het regelen en organiseren van Wlz-zorg die voor u belangrijk zijn. Voor zorgaanbieders van langdurige zorg in onze regio.

Ons inkoopbeleid

Voor het inkoopbeleid hebben alle zorgkantoren in Nederland samengewerkt om het inkoopbeleid en de inkoopprocedure verder te uniformeren. Het resultaat is het o.a. landelijk inkoopkader Wlz.

Declareren

Als u zorg levert dan declareert u deze zorg bij ons. U bent verplicht dit op klantniveau te doen. Hiervoor zijn regels ontwikkeld. Aan welk beleid u moet voldoen leest u hier. Daarnaast kunt u foutcodes opzoeken en correcties laten doorvoeren.

Monitoren zorgkosten

Gedurende het jaar krijgt u inzicht in de ontwikkelingen van de zorgkosten. En daarmee in de benutting van de contracteerruimte.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

iWlz-helpdesk

(058) 291 36 66

Voor algemene vragen over iWlz. 

Voor technische vragen over declaraties neemt u contact op met de Helpdesk iWlz van Zilveren Kruis Zorgkantoor.

Maandag t/m vrijdag
8:30 - 12:00