De Friese Preventieaanpak

De Friese Preventieaanpak wil een brede beweging in Friesland in gang zetten waarin partners in gezamenlijkheid werken aan de ambitie: een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Fryslân.

Lees meer over de Friese Preventieaanpak
Ouderenzorgaanbieders Kennemerhart, Zorggroep Reinalda, Sint Jacob, Zorgbalans, De Zorgspecialist en Viva! Zorggroep met elkaar in gesprek over de regionale visie op zorg

Voor zorgaanbieders

Domeinoverstijgend Loket

Soms ligt een zorgvraag op het snijvlak van de verschillende zorgwetten of instanties zoals gemeenten, zorgverzekeraar of zorgkantoor. Bij het Domeinoverstijgend Loket kunt u terecht als onduidelijk is hoe en door wie de zorg het beste geboden kan worden.

Wij geloven in een wereld waarin mensen elkaar écht willen helpen

“De Friesland wil een mienskip vormen waarin we elkaar helpen om gezond en vitaal te leven. We willen mensen verbinden, vitaliteit versterken en zorg verbeteren.”

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

iWlz-helpdesk Friesland

(058) 291 36 66

Maandag t/m vrijdag
8.30 - 12.00 uur

Voor vragen over declaraties neemt u contact op met de Helpdesk iWlz van Zilveren Kruis Zorgkantoor.