Cliëntondersteuning

Wat is cliëntondersteuning?

Bent u chronisch ziek, heeft u hulp en ondersteuning nodig of heeft u een ernstige lichamelijke beperking? Gelukkig staat u er niet altijd alleen voor: een cliëntondersteuner luistert en helpt om uw vraag of probleem onder woorden te brengen.

Cliëntondersteuners verlenen zelf geen zorg. Ze staan los van gemeenten en zorg- en hulporganisaties en ze beschikken over veel kennis van wet- en regelgeving zorg, opvoeding, onderwijs, wonen, werk en inkomen. Ze luisteren goed naar uw wensen, zien mogelijkheden en bespreken waar en bij wie u zorg of ondersteuning kunt krijgen. Een cliëntondersteuner inschakelen kost u niets en u heeft er recht op.

Wat kan een cliëntondersteuner voor u betekenen?

 • U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Denk aan:
 • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten
 • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie
 • De invulling van de zorg. Bijvoorbeeld hulp bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget)
 • Het zorgplan. Hulp bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener.
 • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Bijvoorbeeld wanneer u een andere invulling van uw zorgvraag wenst
 • Ondersteuning bij klachten
 • Aanvragen en ondersteuning bij de aanvraag van de herindicatie

Hoe vraagt u cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan?

U komt alleen voor cliëntondersteuning Wlz in aanmerking als u in het bezit bent van een Wlz indicatie. In de fase daarvoor wordt er vanuit uw gemeente (WMO) zaken geregeld.

Waar kunt u terecht voor cliëntondersteuning?

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van:

 • MEE. Deze instantie helpt mensen met een ondersteuningsvraag op alle gebieden. MEE helpt u om uw leven en uw zorgbehoefte zo goed mogelijk in te richten. MEE helpt bijvoorbeeld bij het kiezen van een zorgaanbieder of bij het maken van een zorgplan. Uw wens staat hierin centraal. MEE geeft u ook duidelijkheid over de verschillende instanties en de wet- en regelgeving. Kijk op de website van MEE voor meer informatie of bel MEE: 0900 – 999 88 88.
 • Zorgbelang Fryslân. Deze instantie komt voor uw belangen op. Zij kiezen altijd voor de positie van de patiënt/cliënt. Zorgbelang zet zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij helpen u met uw vragen over de zorg. Zorgbelang gaat samen met u in gesprek met zorgaanbieders, zorgverzekeraars of gemeenten. Belangrijk hierbij is dat uw eigen keuzes voorop staan. Kijk voor meer informatie op adviespuntzorgbelang.nl of bel 0900 – 243 81 81.
 • Stichting Clionn Partisipaasje. Deze stichting zet zich in voor u, als u hulp of advies nodig heeft bij het zoeken naar de best passende oplossing op het gebied van zorg. Waar bent u het best mee geholpen en waar moet u zijn? Stichting Clionn Partisipaasje gaat uit van uw wensen en komt op voor uw belang. Kijk voor meer informatie op de website van Clionn Partisipaasje of bel 085 301 97 12.
 • Thuis in Cliëntondersteuning. De cliëntondersteuners denken met u mee over hoe u de zorg die bij uw situatie past het beste kunt organiseren. Meer informatie vindt u op de website Thuis in Cliëntondersteuning of bel 085 303 29 85.

U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie.

Download folder cliëntenondersteuning