Mantelzorg

Veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met (langdurige) zorg voor een naaste. Bijvoorbeeld zorg voor een ouder die dement wordt, een partner die een ernstige lichamelijke ziekte krijgt, een kind dat gehandicapt is of een depressieve vriend. Deze zorg wordt mantelzorg genoemd.

Wanneer bent u mantelzorger?

U zorgt langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. U bent geen zorgverlener van beroep, maar geeft onbetaald zorg omdat u een persoonlijke band heeft met degene voor wie u zorgt.

Advies bij mantelzorg

Zorgen voor een naaste doet u uit liefde en betrokkenheid, maar vraagt soms veel van u. We denken graag mee over hoe mantelzorg past in uw eigen leven.

Lees over advies bij mantelzorg

Hulp voor mantelzorgers