Uw zorgverlening

Voor het in zorg nemen van een cliënt heeft u een zorgtoewijzing nodig. Wij sturen deze naar u toe als u de voorkeursaanbieder bent. De zorgtoewijzing versturen wij via het iWlz-berichtenverkeer. Hiermee wisselen wij en zorgaanbieders informatie digitaal met elkaar uit. Afspraken over de zorgtoewijzing leest u in het Voorschrift Zorgtoewijzing (pdf, 2327 KB).

Zorg regelen

In het voorschrift zorgtoewijzing leest u wat u in elke situatie moet doen om de zorg te regelen. Of wat te doen als de zorg die u levert afwijkt van de gewone afspraken. Bijvoorbeeld als uw cliënt geen recht op Wlz-zorg heeft. Of u een kortdurende behandeling of crisiszorg wilt leveren.

Aanvraag zorg beoordelen
Meerzorg aanvragen
Crisiszorg regelen
Hulpmiddelen en rolstoelen regelen


Digitaal informatie uitwisselen

Elke ketenpartij geeft via iWlz de informatie door die belangrijk is voor de volgende partij. Van de indicatie via zorgtoewijzing en -levering tot de vaststelling van de eigen bijdrage en declaratie. De uitwisseling van informatie verloopt via elektronische berichten.

Berichten sturen
Notities sturen
Wachtlijsten
Foutcodes in Wlz-berichtenverkeer
Actuele zorgtoewijzingen aanvragen


Uw zorgaanbod ontwikkelen

Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En dat is niet altijd eenvoudig in een complexe omgeving. Daarom delen wij graag informatie en data met u die u hierbij kan helpen. Zo zorgen we samen voor zorg en ondersteuning die past bij onze klanten.

Regioanalyses verpleging & verzorging en gehandicaptenzorg

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

iWlz-helpdesk

(058) 291 36 66

Voor algemene vragen over iWlz. 

Maandag t/m vrijdag
8.30 - 12.00 uur

Voor technische vragen over declaraties neemt u contact op met de Helpdesk iWlz van Zilveren Kruis Zorgkantoor.