Wachtlijsten

We vinden het belangrijk dat we samen met u de wachtlijst actueel houden. Met een actuele wachtlijst kunnen we cliënten beter naar een plek bemiddelen. Heeft u een zorgtoewijzing voor een cliënt gekregen, maar kunt u deze cliënt niet opnemen? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door met een AW39-bericht via het iWlz-berichtenverkeer. Bespreek daarnaast ook met de cliënt of er tijdelijk passende zorg van een andere zorgaanbieder nodig is.

Drie leveringsstatussen

We maken onderscheid in vijf leveringsstatussen, waarvan drie wachtstatussen: Actief wachtend, Niet-actief wachtend en Niet wachtend. In het AW39-bericht geeft u de leveringsstatus aan ons door. U leest hieronder wat elke status betekent.

Actief wachtend

Cliënten met deze status hebben een dringende opnamebehoefte vanwege de situatie rondom gezondheid en/of gedrag. Wij bewaken dat cliënten met deze status binnen de Treeknorm worden opgenomen. Dit betekent voor cliënten met een V&V indicatie dat ze binnen 6 weken opgenomen moeten zijn. Voor cliënten met een andere indicatie moet dit binnen 13 weken geregeld zijn.

Niet-actief wachtend

In deze situatie is er geen dringende opnamebehoefte, maar de cliënt wil binnen één jaar opgenomen worden. De cliënt kan thuis op verantwoorde en doelmatige wijze wachten op een opname bij zijn voorkeursaanbieder.

Niet wachtend

Deze status wordt gebruikt voor cliënten die nog twijfelen over hun opnamewens. Ook wordt deze status toegekend aan cliënten die voor de zekerheid bekend willen blijven bij een zorgaanbieder. Er wordt met deze status geen wachttijd opgebouwd.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

058 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier