Extra middelen via Waardigheid en trots

Van 2016 tot en met 2020 zijn via het programma Waardigheid en trots (W&t) structureel extra middelen beschikbaar voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen. De middelen worden ingezet voor een zinvolle daginvulling voor bewoners en het versterken van de deskundigheid van personeel. Op basis van uw plan verdeelt het Zorgkantoor het beschikbare budget tussen de verschillende zorgaanbieders. Lees meer op waardigheidentrots.nl

Extra middelen voor 2019 aanvragen

De middelen voor Waardigheid en Trots worden verwerkt via een opslag op de tarieven. Indien u hier aanspraak op wilt maken, dient u uw plannen voor zinvolle daginvulling en deskundigheidsbevordering in 2019, net als de voorgaande jaren, uiterlijk 1 oktober 2018 in bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt of uw plannen tijdig en volledig (voorzien van de handtekeningen van respectievelijk de bestuurder, de OR, de CR en (wanneer aanwezig) de VAR) zijn en geeft op basis daarvan akkoord. Wanneer u in voorgaande jaren uw strategische (meerjarige) personeelsplanning heeft ingediend, kunt u volstaan met het inzenden van de instemmingsverklaring (ondertekend door bestuurder, OR, CR en VAR) zoals Actiz die op haar site heeft gepubliceerd.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

058 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Ons contactformulier

Stel uw vraag of opmerking via ons contactformulier.

Naar het formulier