Een bewuste keuze voor het pgb

U krijgt een aantal formulieren opgestuurd om in te vullen. Deze gegevens hebben we nodig om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een pgb. Een pgb geeft de vrijheid om zelf de zorg in te kopen. Maar u heeft ook verantwoordelijkheden en verplichtingen bij een PGB. In het gesprek beoordelen we of u hier bewust voor kiest en een PGB geschikt voor u is.

We vragen informatie van u

We willen dat u een bewuste keuze maakt voor PGB. En dat u weet wat er van u verwacht wordt. Vandaar dat we u uitnodigen voor een Bewuste-keuze-gesprek. De formulieren stuurt u ons voor het gesprek toe. U kunt zich voorbereiden door de verplichtingen van het PGB op het aanvraagformulier door te lezen en informatie over het PGB te lezen. Deze vindt u in de 6-stappenfolder (pdf, 409 KB) 

U vult in:

Het aanvraagformulier

U controleert uw gegevens, vult de vragen in en leest de verplichtingen door.

Het budgetplan

In het budgetplangeeft u aan hoe u uw budget gaat besteden. Wilt u meer informatie geven dan u in het budgetplan kunt opnemen? U kunt ook als aanvulling een persoonlijk plan meesturen.

Wie mag uw pgb beheren?

Bij een pgb mag u niet altijd zelf uw pgb beheren. Dit betekent dat u soms iemand anders moet vragen. In de volgende situaties mag u niet zelf het pgb beheren:

 1. Bij bepaalde zorgprofielen bent u verplicht om een gewaarborgde hulp te hebben om uw pgb te beheren.
 2. Bij bepaalde wettelijke vertegenwoordiging, wellicht heeft u al een vertegenwoordiger dan kunt u dit bij de pgb-aanvraag doorgeven.
 3. Het zorgkantoor kan u ook verplichten iemand anders aan te stellen. Wij noemen dit een gewaarborgde hulp.

Wanneer krijgt u geen pgb?

Het zorgkantoor beoordeelt uw aanvraag voor een pgb. Wij controleren bijvoorbeeld:

 • Of u en uw vertegenwoordiger het pgb voldoende kunnen beheren
  Het is belangrijk dat uw zorgzaken goed geregeld zijn. Als wij er geen vertrouwen in hebben dat dit zo is en blijft, dan mogen wij uw pgb-aanvraag weigeren.
 • Of u op een vast woonadres woont
  Het zorgkantoor voert een aantal wettelijke controles uit. Heeft u geen vast woonadres? Dan mag u geen pgb aanvragen.
  Of staat u als briefadres ingeschreven in het Basisregistratie Personen (BRP). Uw pgb-aanvraag zal dan geweigerd worden.
 • Of u schulden heeft
  Het zorgkantoor wijst uw pgb-aanvraag af als u failliet bent verklaard. Of als sprake is van schuldsanering op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
 • Of u zorg wil van een zorgaanbieder met een contract
  Wilt u alleen zorg inkopen bij 1 of meerdere zorgaanbieders die ook al een contract hebben met het zorgkantoor? Dan is een pgb niet nodig en onnodig ingewikkeld. U krijgt dan zorg in natura.
 • Of u eerder uit een pgb uw verplichtingen niet bent nagekomen
  Het zorgkantoor wijst uw pgb-aanvraag af. U kunt uw zorg dan via zorg in natura nemen.

Op naar de volgende stap: het Bewuste-keuze-gesprek

U stuurt het volledig ingevulde aanvraagformulier en het volledig ingevulde budgetplan op naar het Zorgkantoor.

Via ons contactformulier of u stuurt het naar ons op.

Ons postadres is: Zorgkantoor Friesland, Postbus 730, 8901 BM Leeuwarden