Eigen bijdrage betalen

Voor de langdurige zorg uit de Wlz moet u een eigen bijdrage betalen. Kinderen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage

Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het Zorgkantoor geeft uw gegevens door aan het CAK. U krijgt een rekening van het CAK voor de eigen bijdrage.

Hoe wordt de eigen bijdrage bepaald

Het CAK berekend de eigen bijdragen op basis van 5 gegevens. Uw inkomen, uw vermogen, uw leeftijd, uw huishouden en de zorg.

Hoeveel is uw eigen bijdrage?

De eigen bijdrage is niet afhankelijk van de hoogte van het pgb. Als u naast het pgb ook gebruik maakt van het modulair pakket thuis (MPT) dan wordt de eigen bijdrage voor het pgb niet lager. Voor het MPT betaalt u dan geen eigen bijdrage.

Wanneer begin ik met het betalen van een eigen bijdrage?

Er zijn 4 mogelijkheden:

  • Vanaf de dag waarop u de sleutel van uw woning in de instelling krijgt. Of vanaf de dag dat u wordt opgenomen.
  • Vanaf de startdatum van uw persoonsgebonden budget (PGB), de zorg uit uw modulair pakket thuis (MPT) of uw volledig pakket thuis.
  • Wacht u in het ziekenhuis op een plek in een zorginstelling? Dan betaalt u vanaf de datum van de indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) al een eigen bijdrage.
  • Ontvangt u thuis zorg, terwijl u wacht op een plek in een zorginstelling? Dan betaalt u vanaf de datum van de indicatie van het CIZ een eigen bijdrage voor overbruggingszorg. U betaalt pas de eigen bijdrage voor verblijf vanaf de dag dat er plek is in de zorginstelling.

Bereken uw eigen bijdrage

Wilt u een schatting van uw eigen bijdrage maken? Dat kan met de rekenhulp op de website van het CAK.