Extra Kosten Thuis (EKT)

U heeft persoonsgebonden budget (pgb) of een Modulair Pakket Thuis (MPT). En u komt niet uit met uw huidige budget. Of u heeft onverwacht een verhoogde zorgvraag. Dan is het mogelijk om Extra Kosten Thuis (EKT) aan te vragen. Alle thuiswonende klanten met een MPT of een pgb kunnen een EKT-aanvraag doen voor extra zorg.

Als u niet uitkomt met uw budget en het EKT is niet toereikend, dan adviseren wij u een herindicatie aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

EKT-toeslag: om langer thuis te blijven wonen

Extra Kosten Thuis is bedoeld voor mensen die langer thuis willen blijven wonen, maar niet meer uitkomen met de zorg die vergoed wordt binnen het zorgprofiel. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld gezinnen bij elkaar blijven wonen, ondanks de intensieve zorgvraag van 1 van de gezinsleden.

Het extra budget gebruikt u voor persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding, begeleiding in groepsverband, logeren en huishoudelijke hulp. U kunt maximaal 25% extra budget krijgen bovenop het budget dat bij uw zorgprofiel hoort.

Een informele zorgverlener kan het maximale uurtarief voor informele zorgverleners declareren voor álle informele zorg bij een EKT aanvraag of aanvraag voor een van de maatwerktoeslagen. De aanvraag wordt afgewezen, als er voor één of meerdere informele zorgverleners een tarief boven het wettelijk maximum voor informele zorgverleners wordt gehanteerd.

EKT is niet bedoeld voor het aanvullen van het budget aan het einde van het jaar

Ook kan het niet met terugwerkende kracht aangevraagd worden.

Het Zorgkantoor beoordeelt uw EKT-aanvraag

U kunt EKT-toeslag aanvragen als u meer zorg nodig heeft dan uit uw zorgprofiel vergoed wordt. Het Zorgkantoor toetst uw aanvraag op 2 punten:

  • dat u voor uw huidige zorgvraag extra budget nodig heeft én
  • dat de extra zorg die u wilt inkopen doelmatig en verantwoord is. Dat wil zeggen dat de zorg niet duurder is dan de zorg die u in een instelling zou krijgen. En dat uw thuissituatie geschikt is voor zorg thuis op een veilige manier. 

Let op: EKT aanvragen is normaalgesproken niet nodig als u alleen zorg inkoopt bij de eerste- of tweedegraads familieleden. De hoogte van uw budget zou voldoende moeten zijn om alle benodigde zorg in te kopen tegen het informele tarief. Als er toch bijzondere redenen zijn waarom dit niet gaat, kunt u contact met ons opnemen.

Zo vraagt u EKT-toeslag aan

Heeft u een PGB? Neemt u dan telefonisch contact met ons op. We bespreken dan met u of het zinvol voor u is een aanvraag te doen. Vervolgens sturen wij u een aanvraagformulier toe. Deze vult u in en stuurt u op naar ons. Het ingevulde aanvraagformulier wordt door ons beoordeeld.

Heeft u een MPT en wilt u een aanvraag doen voor Extra Kosten Thuis in zorg in natura (ZIN)? De zorgaanbieder die u zorg in natura levert, stuurt de aanvraag voor de EKT-toeslag naar ons.