Huisbezoek

Elke budgethouder bezoeken we minimaal 1x per 3 jaar thuis.

In een huisbezoek geven we informatie en advies

Ook vragen we u of u tevreden bent met de zorg en het pgb. Daarnaast beoordelen we uw administratie en hoe u het pgb gebruikt.

Waar moet u rekening mee houden?

  • Wilt u geen gesprek over uw pgb, dan heeft dit gevolgen voor uw pgb.
  • Blijkt uit onderzoek dat u uw pgb niet volgens de regels gebruikt, dan moet u (een deel van) uw pgb terugbetalen.
  • Heeft u een vertegenwoordiger? Dan moet deze ook aanwezig zijn tijdens het huisbezoek om u te ondersteunen.