Niet zelf kunnen beslissen over geldzaken en zorg

Wilt u een pgb maar kunt u niet zelf beslissen over geldzaken en zorg? U kunt regelen dat er iemand anders voor u de beslissingen mag nemen.

Een wettelijk vertegenwoordiger kan voor u beslissen

Een kantonrechter kan voor u een curator, bewindvoerder of mentor aanwijzen. Deze persoon neemt dan voor u beslissingen over uw geld of beslissingen over uw zorg. Uw wettelijke vertegenwoordiger mag niet ook uw zorgverlener zijn.

  • Curatele is bedoeld voor mensen die hun geldzaken en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen
  • Bewind is bedoeld voor mensen die hun geldzaken niet zelf kunnen regelen
  • Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun beslissingen over de zorg niet zelf kunnen maken

Lees meer informatie over curatele, bewind of mentorschap op de website van Rijksoverheid.

Een gewaarborgde hulp kan voor u beslissen

U kunt bij het zorgkantoor een persoon aanmelden die namens u de beslissingen mag nemen over uw geldzaken en zorg. Het zorgkantoor toetst nog wel of deze persoon dat goed genoeg kan. Lees meer over de gewaarborgde hulp.

Soms is een gewaarborgde hulp verplicht

Het zorgkantoor kan een gewaarborgde hulp verplicht stellen. Voor sommige zorgprofielen is een gewaarborgde hulp altijd verplicht. Heeft u al de juiste wettelijke vertegenwoordiging? Dan is een gewaarborgde hulp niet meer nodig.

Bekijk of een gewaarborgde hulp voor u verplicht is.