Ik wil mijn pgb stopzetten

Wilt u uw pgb stopzetten? Geef dit dan schriftelijk aan ons door. U kunt hiervoor gebruik maken van het beëindigingsformulier (pdf, 565 KB). Beëindig ook de zorgovereenkomst met uw zorgverlener. Kijk voor meer informatie bij een overeenkomst opzeggen op de website van het SVB.

Uw pgb stopt ook als u

  • Langer dan twee maanden bent opgenomen in een Wlz-instelling of ziekenhuis
  • Blijvend bent opgenomen in een Wlz-instelling
  • Zich niet houdt aan de verplichtingen van de regeling pgb-Wlz
  • Vraagt om uw pgb-Wlz om te zetten naar zorg in natura
  • Geen geldige indicatie meer heeft
  • Geen vast woonadres heeft
  • Bent gedetineerd
  • Komt te overlijden