Stap 5: Een bewuste keuze voor het pgb

U krijgt een aantal formulieren opgestuurd om in te vullen. Deze gegevens hebben we nodig om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een pgb. Een pgb geeft de vrijheid om zelf de zorg in te kopen. Maar u heeft ook verantwoordelijkheden en verplichtingen bij een PGB. In het gesprek beoordelen we of u hier bewust voor kiest en een PGB geschikt voor u is.
Stap 5 van de 8 stappen

We vragen informatie van u

We willen dat u een bewuste keuze maakt voor PGB. En dat u weet wat er van u verwacht wordt. Vandaar dat we u uitnodigen voor een Bewuste-keuze-gesprek. De formulieren stuurt u ons voor het gesprek toe. U kunt zich voorbereiden door de verplichtingen van het PGB op het aanvraagformulier door te lezen en informatie over het PGB te lezen. Deze vindt u in de 6-stappenfolder (pdf, 409 KB)

U vult in:

Het aanvraagformulier

U controleert uw gegevens, vult de vragen in en leest de verplichtingen door.

Het budgetplan

In het budgetplan geeft u aan hoe u uw budget gaat besteden. Wilt u meer informatie geven dan u in het budgetplan kunt opnemen? U kunt ook als aanvulling een persoonlijk plan meesturen.

Gewaarborgde hulp

Het pgb-Wlz brengt verplichtingen met zich mee. Het Zorgkantoor kijkt of u aan die verplichtingen kunt voldoen. Het Zorgkantoor kan besluiten dat u alleen een pgb-Wlz krijgt als er iemand is die u ondersteunt en medeverantwoordelijk is voor uw zorg, de administratie en financiën rondom uw PGB. Dat wordt dan gewaarborgde hulp genoemd.

Als een indicatie hebt voor een zorgprofiel VV 4 – 7 of VG 4 – 8 is het zelfs verplicht dat er iemand is die u helpt. Deze gewaarborgde hulp kan uw wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar het kan ook iemand anders zijn.

Wij registreren uw gewaarborgde hulp of wettelijk vertegenwoordiger. Als u niet meer wordt ondersteund dan moet u dat melden aan het Zorgkantoor. Ook als iemand anders u gaat ondersteunen.

Lees meer over gewaarborgde hulp

Wanneer krijgt u geen PGB?

Het Zorgkantoor beoordeelt uw aanvraag voor een PGB. Er zijn omstandigheden waarin u geen PGB krijgt. Bijvoorbeeld als u niet in staat bent, op eigen kracht of met hulp van een gewaarborgde hulp, de verplichtingen van het PGB uit te voeren. Wij moeten een PGB sowieso weigeren als één van de volgende situaties zich voordoet.

Vast woonadres

Als u niet op een vast woonadres bent ingeschreven bij de gemeente. 

Zorg van gecontracteerde zorgaanbieder

Wilt u alleen zorg inkopen bij een zorgaanbieder die ook een contract heeft met het Zorgkantoor, dan krijgt u geen PGB maar zorg in natura.

Wanneer u uw aanvraag niet wilt bespreken

Een gesprek over uw PGB aanvraag is verplicht.

Op naar de volgende stap: het Bewuste-keuze-gesprek

U stuurt het volledig ingevulde aanvraagformulier en het volledig ingevulde budgetplan op naar het Zorgkantoor.

Via ons contactformulier of u stuurt het naar ons op.

Ons postadres is:

Zorgkantoor Friesland
Postbus 730
8901 BM Leeuwarden

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier