Hoeveel mag ik mijn zorgaanbieder betalen?

Met uw PGB koopt u zorg in bij uw zorgaanbieder(s). U spreekt met uw zorgaanbieder(s) af hoeveel u betaalt voor de zorg die zij aan u leveren. Er zijn maximumtarieven waar u zich aan moet houden.

Welk tarief mag u maximaal uit het PGB betalen?

U mag € 21,14 per uur of € 21,14 per dagdeel voor dagbesteding uit het PGB betalen. Als uw zorgverlener voldoet aan één van onderstaande criteria, mag u maximaal € 66,60 per uur of € 61,32 per dagdeel uit het PGB betalen. Deze tarieven zijn geldig per 1 Januari 2021.

  • De organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als zorgverlenende instantie;
  • De zorgverlener is een zelfstandig ondernemer die staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als zorgverlener en is geen echtgenoot of bloed- of aanverwante in de 1e of 2e graad van de budgethouder;
  • De zorgverlener is BIG-geregistreerd en is geen echtgenoot of bloed- of aanverwante in de 1e of 2e graad van de budgethouder.

Ook als u eerder of sinds 31 december 2013 onafgebroken een PGB had in de AWBZ en Wlz mag u dit hogere tarief uit het PGB betalen.

Onderhandel met uw zorgaanbieder over het uurtarief

De tarieven zijn maximale tarieven. U mag ook een prijsafspraak maken met uw zorgaanbieder die onder het maximale uurtarief ligt. Hoe lager uw tarief, hoe meer zorg u kunt inkopen met uw PGB.

Soms mag u een professionele zorgaanbieder meer betalen

U mag uw zorgaanbieder meer betalen als het gaat om zorg waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een hoger tarief heeft vastgesteld. U vindt deze zorg en bijbehorende tarieven op de website van de NZa in het document Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg. U of uw vertegenwoordiger moet eerst een aanvraag indienen bij het Zorgkantoor. Neem daarvoor contact met ons op.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier