Kan ik met mijn pgb logeren of vakantie?

U kunt vanuit uw pgb regelen dat u gaat logeren bij een zorginstelling. Zodat uw mantelzorgers de zorg een tijdje niet aan u hoeven te geven, dit heet respijtzorg. Tijdens logeeropvang kunt u geen extra zorg (zoals dagbesteding of verzorging) inkopen. Op uw logeeradres moet alle zorg aanwezig zijn die u nodig heeft.

Logeren of op vakantie met een pgb

U mag met uw pgb maximaal 156 etmalen per kalenderjaar logeeropvang inkopen. U gebruikt de etmalen bijvoorbeeld voor een weekend logeren of een week vakantie. De zorgaanbieder van de logeeropvang moet zorgen voor een veilig verblijf. Dat betekent dat er zorg geleverd moet worden die bij uw beperking past. Ook moet er continu toezicht (in de nabijheid) zijn. Het logeren of de vakantie is bedoeld om (mantelzorgers) te ontlasten. De budgethouder gaat dan zonder hen ergens logeren of op vakantie. Kosten zoals verzekeringen, activiteitengeld of vervoer betaalt u niet vanuit het pgb. U declareert de logeeropvang/vakantieopvang per etmaal/weekend/week. Gaat u logeren bij een zorgverlener thuis? Dan betaalt u alleen de kosten voor de geleverde zorg vanuit het pgb. Alle zorg die u met uw pgb inkoopt, legt u vast in een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving. Dit geldt ook voor uw logeeropvang of vakantie. Deze documenten stuurt u naar ons op. Wij beoordelen de zorg.

Dit zijn de regels voor pgb in het buitenland

  • U mag geen logeeropvang buiten de Europese Unie inkopen vanuit het pgb.
  • Laat het ons weten als u langer dan 6 weken naar het buitenland gaat.
  • Zorg in het buitenland is vaak goedkoper.
  • Daarom kunnen we uw pgb tijdelijk verlagen als u zorg inkoopt in een ander land.
  • Als u in één jaar meer dan 13 weken buiten Nederland verblijft, stoppen we tijdelijk uw pgb totdat u weer terugkomt.
  • Afspraken legt u vast in een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

(058) 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Mail ons

Uw vraag, opmerking of documenten stuurt u via ons contactformulier.

Naar het contactformulier