Cliƫntondersteuning

Als u recht heeft op zorg uit de Wlz dan kunt u gratis cliëntondersteuning krijgen. Een cliĆ«ntondersteuner ondersteunt met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van Wlz-zorg.

De cliëntondersteuner denkt met u mee over de beste zorg voor u

De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee met u en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk, zoals familie, mantelzorgers en vrijwilligers, bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent ook het zorgaanbod in uw buurt.

U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen

Denk aan:

  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten
  • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie
  • De invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget)
  • Het zorgplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat
  • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen
  • Ondersteuning bij klachten
  • Ondersteuning bij herindicatie. U kunt hulp krijgen bij het aanvragen van de herindicatie

Waar kunt u terecht voor cliƫntondersteuning?

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van:

  • MEE. Deze instantie helpt mensen met een ondersteuningsvraag op alle gebieden. MEE helpt u om uw leven en uw zorgbehoefte zo goed mogelijk in te richten. MEE helpt bijvoorbeeld bij het kiezen van een zorgaanbieder of bij het maken van een zorgplan. Uw wens staat hierin centraal. MEE geeft u ook duidelijkheid over de verschillende instanties en de wet- en regelgeving. Kijk op de website van MEE voor meer informatie of bel MEE: 0900 – 999 88 88.
  • Zorgbelang Fryslân. Deze instantie komt voor uw belangen op. Zij kiezen altijd voor de positie van de patënt/cliënt. Zorgbelang zet zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij helpen u met uw vragen over de zorg. Zorgbelang gaat samen met u in gesprek met zorgaanbieders, zorgverzekeraars of gemeenten. Belangrijk hierbij is dat uw eigen keuzes voorop staan. Kijk voor meer informatie op adviespuntzorgbelang.nl of bel 0900 – 243 81 81.
  • Stichting Partisipaasje. Deze stichting zet zich in voor u, als u hulp of advies nodig heeft bij het zoeken naar de best passende oplossing op het gebied van zorg. Waar bent u het best mee geholpen en waar moet u zijn? Stichting Partisipaasje gaat uit van uw wensen en komt op voor uw belang. Kijk voor meer informatie op de website van Partisipaasje of bel (06) 36 57 18 93.

 U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie.

Heeft u een andere vraag?

Bel met ons

058 291 38 27

Maandag t/m vrijdag
8.00 - 17.00 uur

 

Ons contactformulier

Stel uw vraag of opmerking via ons contactformulier.

Naar het formulier