Crisiszorg

Is de situatie thuis niet meer verantwoord? Dan is er mogelijk sprake van een crisis. Vermoedt u dat er sprake is van een crisis? Lees dan hier wat u kunt doen. En hoe crisiszorg geregeld wordt.

Wat is crisiszorg?

In de volgende 3 situaties is er mogelijk sprake van crisiszorg:

  • uw gezondheidssituatie verandert plotseling negatief
  • de thuiszorg verandert plotseling of valt weg
  • er dreigt direct gevaar en u moet daarom binnen 24 uur (verzorging & verpleging) of binnen 48 uur (gehandicaptenzorg) opgenomen worden

Crisiszorg in de verzorging & verpleging

Neem contact op met uw huisarts. Uw huisarts beoordeelt of er sprake is van een crisis. Is er sprake van een crisis? Dan neemt uw huisarts contact op met een zorgaanbieder die crisiszorg levert. Uw huisarts kan die op onze website vinden. Deze zorgaanbieder regelt uw crisiszorg.

Crisiszorg in de gehandicaptenzorg

Neem contact op met uw huisarts, cliëntondersteuner of zorgaanbieder. Zij beoordelen of er sprake is van crisis. Is er sprake van een crisis? Dan nemen zij contact op met een crisisregisseur van het Zorgkantoor. De crisisregisseur regelt uw crisiszorg.