Aanvulling landelijke Nota van Inlichtingen 2021-2023

Hierbij publiceren de zorgkantoren een aanvulling op het overzicht vraag en antwoord bij het Inkoopkader Wet langdurige zorg 2021- 2023, dat op 26 juni 2020 is gepubliceerd.

Bekijk de aanvulling Nota van Inlichtingen 2021-2023