Cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang

Het Ministerie van VWS heeft de Wlz-uitvoerders gevraagd er voor te zorgen dat er per 1 januari 2020 voor haar cliënten een Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) beschikbaar is.

De Cliëntenvertrouwenspersonen (CVP) voert taken uit zoals beschreven in het Kwaliteitskader CVP. In het kwaliteitskader is ook terug te vinden waaraan u als zorgaanbieder moet voldoen richting de CVP.Onderstaande informatie is bestemd voor alle gecontracteerde zorgaanbieders Wlz, cliënten, vertegenwoordigers en cliëntenraden.

Meer informatie over de Wet zorg en dwang leest u op de website Dwang in de Zorg.

Onderstaande informatie is bestemd voor alle gecontracteerde zorgaanbieders Wlz, cliënten, vertegenwoordigers en cliëntenraden.

Gecontracteerde CVP-organisaties

Eerste kennismaking Quasir en cliëntenvertrouwenspersoon

Indien iemand volgens de Wet zorg en dwang (Wzd) onvrijwillige zorg ontvangt, bestaat er vanaf 1 januari 2020 het recht om als cliënt desgewenst ondersteuning te krijgen van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Quasir is door de Zorgkantoren in Nederland aangesteld om de cliëntenvertrouwenspersonen te leveren in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe.

De CVP ér

De cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) kan als onafhankelijk vertrouwenspersoon de cliënt ondersteunen bij het omgaan met onvrede over de kwaliteit van de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf. De CVP bezoekt met enige regelmaat de instellingen waar cliënten met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening verblijven. Verder signaleert de CVP zo nodig aldaar of de cliëntenrechten en kwaliteit van onvrijwillige zorg in zijn/haar ogen voldoende gewaarborgd worden. Waar nodig wordt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Zorgkantoor geïnformeerd.

Een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd kent de wetgeving en kan veel doen voor de cliënt zoals:

  • goed luisteren;
  • informatie geven;
  • helpen bij klachten;
  • helpen bij problemen;
  • helpen bij bedenken van een oplossing.

Bij welke problemen kan de cliëntenvertrouwenspersoon bijvoorbeeld ondersteuning bieden:

  • klachten over woon- en leefomstandigheden;
  • klachten over de kwaliteit van de geboden onvrijwillige zorg;
  • problemen met de begeleiding.

Quasir en de cliëntenvertrouwenspersonen Wzd in Friesland

Quasir is één van de vier organisaties die door de Zorgkantoren in Nederland is aangesteld waarop cliënten die volgens de Wet zorg en dwang onvrijwillige zorg ontvangen gratis beroep kunnen doen op de ondersteuning door een regionale cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Cliënten of hun vertegenwoordigers in Friesland, Groningen en Drenthe kunnen vanaf 1 januari 2020 bij de cliëntenvertrouwenspersonen van Quasir terecht. Eind dit jaar en in januari 2020 gaat Quasir de zorgaanbieders die in de provincie Friesland onvrijwillige zorg leveren benaderen en informeren over het plan van aanpak. Door de projectmanager CVP van Quasir worden er nadere afspraken gemaakt om voorlichting te geven over de kennismaking, invoering en werkwijze van de cliëntenvertrouwenspersonen. Bijvoorbeeld hoe de telefonische bereikbaarheid is georganiseerd, de wijze van registreren, wie de cliëntenvertrouwenspersoon wordt en hoe cliënten deze kunnen bereiken. Vanaf januari en februari 2020 komen de cliëntenvertrouwenspersonen persoonlijk langs om nader kennis te maken met de zorginstellingen.

Algemene contactgegevens van Quasir:
Telefoon: (0561) 61 87 11 (kantoor)
E-mail: cvp@quasir.nl
Website: www.quasir.nl