De Friese Preventieaanpak

De Friese Preventieaanpak wil een brede beweging in Friesland in gang zetten waarin partners in gezamenlijkheid werken aan de ambitie: een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor iedereen in Fryslân.

Dit sluit prima aan bij de missie van De Friesland om samen gezond en vitaal te leven. Om deze reden dragen wij graag ons steentje bij aan dit programma. Dit gebeurt bijvoorbeeld door medewerkers beschikbaar te stellen die een deel van de proces coördinatie voor hun rekening nemen. Daarnaast doen wij samen met GGD Fryslân en andere betrokken partners een beroep op de subsidieregeling Preventiecoalities van VWS.