GGZ W overgangsregeling en update GGZ W-zorgtoewijzingen

Het aantal aanvragen van ggz-cliënten voor een Wlz-indicatie per 2021 is hoger dan verwacht. Hierdoor is er vertraging ontstaan bij het CIZ én in het daaropvolgende proces van zorgbemiddeling door de zorgkantoren. Het gaat daardoor niet lukken om alle cliënten nog in 2020 te bemiddelen naar zorg vanuit de Wlz.

Overgangsregeling GGZ

VWS, ZN/Zorgkantoren, VNG/gemeenten en CIZ hebben hiervoor een overgangswerkwijze opgesteld om de zorg bij de overgang naar 2021 te waarborgen en continueren. Voor cliënten die voor 1-1-2021 een indicatieaanvraag voor langdurige zorg hebben ingediend bij het CIZ is een overgangsregeling opgesteld. Hieronder leggen we uit wat de overgangsregeling inhoudt.

Welke cliënten ontvangen vanaf 1-1-2021 zorg vanuit de Wlz?

Voor het merendeel van de cliënten met een Wlz-indicatie geldt dat ze op 1-1-2021 zorg vanuit de Wlz krijgen. Hebben uw cliënten een indicatiebesluit gekregen voor 1-1-2021 en aangegeven dat ze zorg van u van willen ontvangen? En heeft u het contract en de AGB-code voor toewijzing geregeld? Dan heeft u al een toewijzing ontvangen of ontvangt u deze nog van ons in 2020. Zodra u de zorgtoewijzing heeft ontvangen, ontvangt de cliënt vanaf 1-1-2021 zorg vanuit de Wlz. Heeft u geen toewijzing ontvangen in 2020? Dan valt de cliënt onder de overgangsregeling, hieronder staat dit verder uitgelegd.

Welke cliënten ontvangen later in 2021 zorg vanuit de Wlz?

Onderstaande afspraken gelden voor cliënten die zorg in natura (zin) willen ontvangen, en die voor 1-1-2021 een indicatie-aanvraag voor langdurige zorg bij het CIZ hebben gedaan. Voor cliënten met een voorkeur voor een persoonsgebonden budget zijn andere afspraken gemaakt.

Cliënten die na 1-1-2021 een Wlz-indicatie ontvangen van het CIZ

Voor deze cliënten geldt dat ze dezelfde zorg vanuit de gemeente en/of de zorgverzekeraar blijven ontvangen zoals nu ook het geval is. Totdat de zorgtoewijzing vanuit het zorgkantoor heeft plaatsgevonden.

Cliënten die voor 1-1-2021 een Wlz-indicatie hebben ontvangen van het CIZ, maar waarvan u nog geen zorgtoewijzing heeft gekregen.

Voor deze cliënten geldt dat ze dezelfde zorg vanuit de gemeente en/of de zorgverzekeraar blijven ontvangen zoals nu ook het geval is, totdat de zorgtoewijzing vanuit het zorgkantoor heeft plaatsgevonden.

Als u nog geen contract heeft afgesloten met het zorgkantoor voor zorg vanuit de Wlz

Wij kunnen de zorgtoewijzing(en) naar u doorzetten op het moment dat u een contract voor geestelijke gezondheidszorg vanuit de Wlz heeft afgesloten met ons zorgkantoor. Ook moet de NZa en de AGB-code zijn geregeld. Tot die tijd ontvangen uw cliënten zorg vanuit de gemeente en/of zorgverzekeraar.

Wanneer declareert u bij de gemeente (Wmo)/zorgverzekeraar en wanneer bij de Wlz?

Hieronder leest u de overgangswerkwijze met betrekking tot de declaratie.

 1. Totdat de Wlz-indicatie van uw cliënt ingaat declareert u bij de gemeente en/of de zorgverzekeraar.
  Dit geldt ook voor cliënten die een indicatiebesluit na 1-1-2021 ontvangen.
 2. Heeft uw cliënt op 1-1-2021 een Wlz-indicatie, maar is de zorgtoewijzing op 1-2-2021?
  Dan stuurt u een stopbericht naar de gemeente op 1-2-2021 en dient u een declaratie in bij de gemeente voor de overgangsperiode (1-1-2021 tot 1-2-2021). U declareert vanaf 1-2-2021 bij het Zorgkantoor.
 3. Heeft uw cliënt op 1-2-2021 een Wlz-indicatie, maar is de zorgtoewijzing op 1-4-2021?
  Dan stuurt u een stopbericht naar de gemeente op 1-4-2021 en dient u een declaratie in bij de gemeente voor de overgangsperiode (1-2-2021 tot 1-4-2021). U declareert vanaf 1-4-2021 bij het Zorgkantoor.
 4. Heeft u de toewijzing met startdatum 1-1-2021 tussen 14-12-2020 en 31-12-2020 ontvangen?
  Dan stuurt u een stopbericht naar de gemeente op 31-12-2020. U declareert vanaf 1-1-2021 bij het Zorgkantoor.

Eigen bijdrage

Uw cliënten betalen vanaf het moment van zorgtoewijzing een eigen bijdrage voor de Wlz. In voorbeeld 2 hierboven is dat vanaf 1-2-2021.

In week 50 zijn er toewijzingen voor GGZ W-zorgprofielen aangemaakt

Heeft u toewijzingen ontvangen, maar mist u nog toewijzingen van andere cliënten en weet u zeker dat de Wlz-indicatie is afgegeven door het CIZ? Dan mag u via het notitieverkeer de toewijzing opvragen. Graag per cliënt één notitie die is gekoppeld aan de cliënt.

Let op: een ingediende aanvraag voor een Wlz-indicatie bij het CIZ is niet hetzelfde als een afgegeven Wlz-indicatie door het CIZ.

Verder doen wij ons best nog zoveel mogelijk cliënten waarvan de indicatie al binnen is, maar de voorkeur niet bekend is nog te bereiken dit jaar. Zodat de zorgtoewijzing alsnog op tijd aangemaakt kan worden. Heeft u geen toewijzing ontvangen? Dan hebben wij de cliënt aan de gemeente doorgegeven zodat de WMO beschikking verlengd wordt. De toewijzing komt dan begin 2021.

Wilt u meer weten over de (achtergrond van) de overgangsregeling?

U leest meer over de overgangsregeling in de nieuwsbrief van het ministerie van Volksgezondheid, Wel zijn en Sport. 

Bekijk de nieuwsbrief op informatielangdurigezorg.nl