Invoering verhuisdossier

Het verhuisdossier is een feit. 16 oktober 2019 is de invoering van het verhuisdossier.
Vanaf deze datum kunt u nieuwe toewijzingen ontvangen. Op de nieuwe toewijzing moet u dan wel opnieuw een MAZ of MUT aanleveren.