Meerzorg sjabloon voor 2021 is niet meer beschikbaar

We hebben het sjabloon Meerzorg tijdelijk ingetrokken omdat er een aantal vragen zijn en we hierover een onafhankelijk oordeel van een accountant willen. Wij vragen u het sjabloon daarom niet meer te gebruiken en niet in te dienen bij ons.

We verwachten zo spoedig mogelijk het Meerzorg Sjabloon 2021 weer beschikbaar te kunnen stellen

Het Meerzorg sjabloon 2021 wordt op dit moment getoetst. Wij berichten u wanneer het sjabloon weer beschikbaar is. We realiseren ons dat dit consequenties heeft voor de termijnen van indienen. We houden hier in de beoordeling rekening mee.

Wat te doen als u al een Meerzorg aanvraag voor 2021 heeft ingediend?

Wij berichten u op een later moment of het noodzakelijk is om alsnog uw aanvraag in het nieuwe format aan te leveren of dat wij deze als zorgkantoren over kunnen zetten.

Het is op dit moment niet mogelijk om een nieuwe aanvraag Meerzorg 2021 in te dienen

Als de huidige beschikking Meerzorg afloopt of u een klant in zorg heeft die een noodzaak heeft voor Meerzorg, kunt u dit bij ons melden. Wij maken met u een afspraak over de beoordelingstermijn en gaan soepel om met de deadline van 12 weken voor het verlopen van de huidige beschikking Meerzorg.

Heeft u vragen?

Graag ontvangen wij uw vraag via zimzorgkantoor@defriesland.nl. Wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk voor u beantwoorden.