Wist u dat een Melding Uit/Einde Zorg (MUT/MEZ) niet altijd nodig is?

In de onderstaande situaties vragen wij u geen MUT/MEZ bij ons aan te leveren:
  • Bij een beëindiging van zorg door het overlijden van een cliënt.

    Het CAK voert, net als wij, een dagelijkse controle uit op overlijdensmeldingen in het BRP. Het CAK beëindigt direct zelf de eigen bijdrage. Van ons krijgt u automatisch een intrekking op de zorgtoewijzing.

  • Bij een beëindiging Modulair Pakket Thuis Overbruggingszorg (MPT OZ) door een aansluitende opname in een zorginstelling.

    De zorgaanbieder waar de cliënt is opgenomen meldt het Verblijf in zorg. De MPT OZ wordt dan automatisch ingetrokken. Hiervan krijgt u een intrekking op de zorgtoewijzing.

  • Wanneer u zowel nieuwe zorgtoewijzingen als ingetrokken zorgtoewijzingen ontvangt, met de reden ‘herindicatie’

    U levert dan alleen voor de nieuwe zorgtoewijzingen een MAZ of een MUT/MEZ aan.

Hiermee voorkomt u uitval bij het zorgkantoor en het CAK.